Formateur: “Nú nood aan duidelijkheid over kernuitstap”

(Belga) De regeringsonderhandelaars moeten hun huiswerk opnieuw doen en een regeerakkoord opstellen waarin duidelijkheid geschept wordt over de kernuitstap. Dat zegt Groen!-Kamerlid Kristof Calvo na de aankondiging van Electrabel dat het zich opmaakt voor een sluiting van de kerncentrales vanaf 2015. Volgens Calvo moet de toekomstige regering onverkort gaan voor een uitstap in dat jaar.

De federale onderhandelaars kwamen overeen dat de regering een uitrustingsplan zal opstellen om de uitstap voor te bereiden. Voor Kristof Calvo moet dat plan in het regeerakkoord geïntegreerd worden. “Daar kan de komende weken nog aan gewerkt worden.” “De onderhandelaars namen een wereldvreemd besluit. Je zag van mijlenver aankomen dat Electrabel geen zin zou hebben in investeringen voor een levensduurverlenging van enkele jaren. Je kunt dat het bedrijf niet eens kwalijk nemen”, aldus Calvo. Voor de Groen!-politicus moeten nu alle maatregelen getroffen worden om een kernuitstap vanaf 2015 haalbaar te maken. “We moeten de kans om het met minder Electrabel en minder kernenergie te doen met beide handen grijpen. De onderhandelaars staan voor de keuze: ofwel kiezen ze wat best is voor de Franse monopolist, ofwel kiezen ze wat best is voor de kmo’s, de bedrijven, de consumenten.” Calvo schuift een tweesporenoplossing naar voor. Enerzijds moet er volgens hem ingezet worden op energiebesparing, anderzijds moeten de lopende procedures voor de vele vergunde projecten voor alternatieve energieopwekking versneld worden. “Het regeerakkoord moet een duidelijke oproep aan investeerders bevatten”, aldus Calvo. (VIM)

Partner Content