Formateur: Milquet pleit voor tewerkstellings- en relancepact van 1 miljard

(Belga) Oud-cdH-voorzitster en uittredend minister van Werk, Joëlle Milquet, pleit dat de volgende regering naast een streng begrotingsbeleid ook tot één miljard euro uittrekt voor een tewerkstellings- en relancepact. Daarvoor is het nodig dat er geen 11,3 maar meer dan 12 miljard euro gevonden wordt om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,8% van het bbp. Dat stelt ze dinsdag in Le Soir. Milquet laat tevens verstaan dat ze ook wil deel uitmaken van de volgende regering.

Ook Joëlle Milquet dringt aan op spoed voor het opstellen van een begroting 2012. Dat moet binnen een week tot tien dagen. Daarnaast moeten ook de krachtlijnen opgesteld worden voor een groot tewerkstellings- en relanceplan voor België, waarvoor tussen een half tot één miljard moet worden vrijgemaakt. De federale regering moet het pact uitwerken met de gewesten en de sociale partners. Speerpunten zijn een meer persoonlijke aanpak van de werkzoekenden en een stijging van de vacatures in meerdere sectoren. (PVO)

Partner Content