Fonds voor de Medische Ongevallen op 1 september van start

(Belga) Het lang aangekondigde Fonds voor de Medische Ongevallen gaat op 1 september van start. Het fonds voorziet een vergoeding voor slachtoffers van medische fouten, die tot nu toe vaak lang moesten wachten op hun geld. De minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, gaf woensdag tekst en uitleg.

“De patiënt legde tot nu toe een ware lijdensweg af om zijn schade te laten erkennen”, zegt Onkelinx. “Vaak waren verschillende deskundigenonderzoeken en tegenonderzoeken nodig en de kostelijke procedure voor de rechtbank kon soms jaren aanslepen.” De zorgverleners van hun kant betaalden zware verzekeringspremies om zich in te dekken. Het fonds moet daar verandering in brengen. Niet alleen is de procedure gratis en eenvoudig, ze is ook snel: slachtoffers van medische fouten moeten maximum iets langer dan een jaar wachten op hun geld. De vergoeding is volledig en het fonds komt ook tussenbeide wanneer de verzekeraar het slachtoffer een schadevergoeding aanbiedt die duidelijk onvoldoende is. Het fonds bestaat op papier al sinds 2 april 2010. Toen verscheen de wet in het Staatsblad, maar door de val van de regering raakte het Koninklijk Besluit voor de samenstelling van de raad van bestuur niet meer goedgekeurd. Sindsdien konden mensen die het slachtoffer werden van een medische fout, een aanvraag indienen bij het callcenter van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, hun ziekenfonds of de vzw Medisch Falen. Daar liepen tot nu toe al 400 aanvragen binnen. Het fonds is vanaf 1 september bereikbaar via de telefoon op 02/790.10.90, per brief op het adres Tervurenlaan 211 – 1150 Brussel of via de website www.fam.fgov.be. (KAV)

Partner Content