Fiscus hanteert voortaan nultolerantie

© Belga
Thierry Denoël
Thierry Denoël Journalist Le Vif/L'Express

Het fiscaal beleid laat zijn tanden zien. Sancties tegen nalatige belastingplichtigen en controles zullen versterkt worden. Maar hoe gaat de fiscus dat aanpakken met 12% minder ambtenaren tegen 2015? Wij stellen u in primeur de nieuwe fiscusbijbel voor met de opmerkingen van de bedenkers.

De redactie van Le Vif/L’Express kon het net gepubliceerde managementplan 2012-2017 van Financiën inkijken. Het plan is de nieuwe bijbel voor de 26.122 fiscale ambtenaren van het land. De strategische doelstellingen en de manieren om ze concreet uit te werken worden er voor vijf jaar gedetailleerd uit de doeken gedaan. De algemene toon van zowel dit stappenplan én van het Operationeel Plan 2013 -dat we eveneens konden inkijken-, blijkt sterker en krachtdadiger dan de twee voorafgaande managementplannen van 2011 en 2010.

Wat is er nieuw? Het nieuwe beleid van de fiscus zal voortaan helemaal in het teken van nultolerantie staan. Of beter gezegd: de sancties tegen de belastingplichtigen die hun aangifte niet (tijdig) indienen zullen, of het nu in de vorm van een boete is of van een verhoging van de belastingen, gesystematiseerd worden. “Onze boodschap aan het publiek is helder, er zijn dingen die we niet meer zullen toelaten”, waarschuwt de directeur van de algemene Administratie van de Fiscaliteit.

Om de verstrooiden en enigszins slordige medemens te helpen, zal de fiscus echter zoveel mogelijk aangiftes vooraf invullen. De belastingplichtige zal niets anders meer moeten doen dan zijn stilzwijgende toestemming geven. Vandaag gaat dit over 1,4 miljoen aangiftes van loontrekkenden of gepensioneerden tegenover 5000 twee jaar geleden.

Een andere wijziging : de fiscale controles zullen versterkt worden. De selectie van de doelgroepen van de belastingbetalers zal gecentraliseerd worden en de controles zullen versterkt worden met zeer duidelijke resultaatdoelstellingen. “Deze maatregel wordt niet echt toegejuicht door onze agenten”, erkent Carlos Six “maar er is geen andere keuze als we een gelijkwaardige behandeling ambiëren van de belastingplichtigen door onze 8000 controleurs verspreid over het land.” Anders gezegd, zal niemand nog door de mazen van het net glippen. Bovendien, zullen de controles zelf achteraf onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole door de diensthoofden.

Meer dan 3.200 jobs minder tegen 2015

Een SWOT-analyse (analyse van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en dreigingen, red.) vormt het uitgangspunt van elke managementplan. De analyse van het plan 2012-2017 legt meer de nadruk op transparantie dan tijdens de vorige legislatuur. Bovendien wordt er eindelijk een informatica-audit van de FOD voorzien.

Een gebrek aan efficiëntie van het bestuur en een verlies aan competitiviteit ten opzichte van onze buurlanden behoort tot de negatieve kanten. “Vandaag willen we ons meten met de fiscale besturen van onze belangrijke commerciële partners, zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland”, legt Hans D’Hondt, de big boss van de FOD Financiën uit. “Deze zijn performanter maar dat betekent niet dat ons bestuur niet efficiënt is. We kunnen beter presteren in termen van doeltreffendheid en efficiëntie, en dat is de ambitie van het managementplan, maar we moeten ook fier zijn over onze vooruitgang.”

We vragen ons echter af of de fiscus over voldoende middelen beschikt om zijn ambities waar te maken. “Op achttien jaar tijd, hebben we meer dan 7.000 ambtenaren verloren”, hekelde het ACV tijdens de betogingsgesprekken van oktober 2012. En het bloedbad bij de FOD Financiën is versneld: het bestand telt sinds het afgelopen jaar 3.109 ambtenaren minder. Volgens onze berekening zullen er tussen 2012 en 2015 nog 3.124 jobs verdwijnen. D’Hondt: “Het departement Financiën betaalt de zwaarste tol van de administratieve vereenvoudiging, ofwel driekwart van de globale vermindering van het aantal federale ambtenaren”. (Terwijl Financiën 40% van het totaal vertegenwoordigt, red.) “We naderen de kritische drempel, ondanks onze inspanningen om te reorganiseren.”

Overigens zal de FOD binnenkort in de concrete en gevoelige fase terechtkomen van de Coperfin-hervorming, waarop sinds tien jaar gewacht wordt. We weten het, de fiscale administratie zal niet meer gestructureerd worden in functie van het type geïnde belasting (rechtstreekse belasting of BTW) maar volgens de doelgroep. Er wordt een onderscheid tussen drie groepen gemaakt: particulieren, KMO’s en grote bedrijven. De onderhandelingsfase met de vakbonden moet tegen midden april afgerond zijn. Nadien volgt de grote duik. Er zullen 27 controlecentra gecreëerd moeten worden voor de KMO’s, 18 voor de particulieren en 6 voor de grote bedrijven. Net zoals elk nieuw systeem, riskeert ook dit met kinderziektes te kampen.

Partner Content