Filmproducenten hebben voorstel voor nieuwe tax shelter

(Belga) De Vlaamse Film Producenten Bond (VFPB) en zijn Waalse tegenhanger de Union des Producteurs de Films Francophones (UPFF) hebben een voorstel uitgewerkt voor de actualisering van tax shelter. Beide stelden hun ideeën donderdag voor. Tax shelter zoals het nu bestaat, is volgens de producenten dringend toe aan actualisering.

Tax shelter, een fiscale gunstmaatregel waarmee bedrijven kunnen investeren in film, werd gelanceerd in 2003. De maatregel zorgt ervoor dat voor bedragen tot 500.000 euro die ze in film investeren, bedrijven een belastingvrijstelling krijgen van 150 pct. Het systeem levert bovendien ook de overheid geld op: voor elke euro die ze investeert, krijgt ze er 1,2 van terug. Gevolg: de audiovisuele sector in ons land kende de afgelopen tien jaar een enorme boost. Toch dreigt die dynamiek volledig stil te vallen door ontsporingen in het systeem, zegt Peter Bouckaert, voorzitter van de VFPB. Van de 220 miljoen euro die in 2012 aan financiering werd opgehaald, kwam slechts een klein deel terecht in de besteding voor de producties. “Gevolg: een diepgaande crisis in de Belgische producties.” Volgens de filmproducenten is de tax shelter dan ook toe aan een dringende en grondige actualisering. Ze gingen daarvoor rond de tafel zitten met verschillende gespecialiseerde fiscalisten en werkten een voorstel uit. Het voorstel ligt momenteel op de tafel van de regering. In januari 2014 zou het in werking kunnen treden. (Belga)

Partner Content