Federale regering wil meer vrouwen in top administratie door selectiejury diverser te maken

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) © Sierakowski©Isopix

De federale regering wil werk maken van een groter evenwicht tussen mannen en vrouwen aan de top van de administratie. Ze heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een KB van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) waardoor de selectiejury’s die managers aanwerven, voortaan maximaal voor twee derde uit leden van hetzelfde geslacht zullen bestaan.

De top van de federale administratie vertoont een onevenwicht tussen mannen en vrouwen. Slechts een op vier managers is vandaag een vrouw, terwijl net iets meer dan de helft van de ambtenaren een vrouw is. Hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen vertegenwoordigd zijn. Met meer vrouwen in de jury voor de selecties van topambtenaren, hoopt minister De Sutter meer vrouwen richting de top van de federale administratie te loodsen. Ze hoopt dat vrouwelijke ambtenaren door de maatregel een duwtje in de rug krijgen om voor een functie aan de top te solliciteren.

‘Als selectiejury’s bijna uitsluitend uit mannen bestaan, is het onvermijdelijk dat mannen gemiddeld meer kans maken op een topfunctie binnen de overheid’, zegt de groene vicepremier. ‘Meer evenwichtig samengestelde jury’s waarbij maximaal twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn, kunnen ervoor zorgen dat we op termijn naar een beter genderevenwicht aan de top van onze administratie gaan.’

Partner Content