Fedasil heropent opvangcentrum voor 250 asielzoekers in Gentse haven

Rudy Coddens © belga

Het ponton Reno zal vermoedelijk vanaf begin december in de Gentse haven opnieuw dienst kunnen doen als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers in Gent, met een capaciteit van 250 bewoners. Dat hebben Fedasil en het Gentse stadsbestuur maandag bekendgemaakt. ‘Fedasil zal nu zelf de Reno exploiteren met meer medewerkers en personeelsleden’, zegt de Gentse schepen van Sociaal beleid Rudy Coddens.

In 2016 en 2017 werden al eens asielzoekers ondergebracht in het opvangponton aan de Rigakaai, vooral in de nasleep van de asielcrisis van 2015. Fedasil kampt momenteel opnieuw met capaciteitsgebrek en vroeg daarom Gent om plaats te bieden aan gezinnen en alleenstaanden uit conflictgebieden. Het stadsbestuur ging in op die vraag. ‘Er is grote nood aan opvangcapaciteit voor nieuwkomers. We willen onze verantwoordelijkheid nemen’, zegt schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a). ‘Het zal een mix van bewoners zijn. Mannen, vrouwen en gezinnen met kinderen. Een aantal taken die voorheen door de stad of door middenveldorganisaties gebeurden, zullen nu professioneel opgenomen worden door het team van Fedasil. We willen sterke begeleiding bieden en ook de mensen van de buurt betrekken. De opvang is de vorige keer goed verlopen en willen die ervaring opnieuw boven halen.’

Buurtbewoners kregen maandagavond meer uitleg op een informatiemoment. ‘De opening van het centrum wordt toevertrouwd aan ervaren team van Fedasil-medewerkers uit ons opvangcentrum in Poelkapelle, die de nieuwe collega’s zullen opleiden’, zegt directeur van Fedasil regio Noord Evert-Jan Witteveen. ‘De start van de opvang is voorzien voor december, afhankelijk van werken die nog moeten gebeuren. Het ponton is nu in Nederland en moet opnieuw naar hier gesleept worden. We hebben contact met de brandweer om de brandveiligheid op orde te krijgen en met de Gentse havenmeester.’

Het ponton wordt een open opvangcentrum waar asielzoekers onderdak, voeding, medische en sociale begeleiding krijgen tijdens de behandeling van hun asielaanvraag, zegt Fedasil. ‘We zetten heel sterk in op een zinvolle dagbesteding, we geven ook psychologische begeleiding en er zal veel aandacht voor tolken zijn. De bewoners kunnen onder meer zelf koken op het ponton, wat betekent dat ze veel meer zelfredzaam zijn. We zullen ook geen poetspersoneel of kuisploegen in dienst nemen. De bewoners staan zelf in voor het proper houden van de boot.’ Het project wordt na twee jaar geëvalueerd, stellen het stadsbestuur en Fedasil.

Partner Content