Op 7 juli komt onderstaand bericht online op de Facebookpagina Gent Wake Up. De post wordt 127 keer gedeeld en bereikt zo meer dan 19.000 mensen.

Facebook
© Facebook

Het bericht bevat twee feitelijke claims. Over één claim werd bericht in verschillende media, over de andere niet.

De eerste claim is: 'Schepen Van Braeckevelt (Groen) besliste in volle coronacrisis om het vakantiegeld van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra te verminderen.' Daarover berichten onder andere De Standaard en Het Laatste Nieuws op 29 april. Het gaat over een conflict tussen het stadsbestuur en de vakbonden van het stadspersoneel.

We laten deze claim buiten beschouwing in deze factcheck, omdat er al over bericht is en nog niet duidelijk is wat de uitkomst zal zijn.

Volgens de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt (Groen), onder andere bevoegd voor Personeel, komen er nog onderhandelingen met de vakbonden. 'De vakbonden zijn daarvan op de hoogte en na de zomer starten we verdere besprekingen.' We namen ook meermaals contact op met medewerkers van vakbond ACV, onder wie Peter Wieme, die over deze zaak al eerder in de media kwam, maar zij waren niet bereikbaar.

Bijkomende premie?

De tweede feitelijke claim, ook de kernboodschap in de post, is dat 'het Gents stadsbestuur door de gemeenteraad liet beslissen om het leger kabinetsmedewerkers van de burgemeester en schepenen, bovenop een lange lijst allerlei voordelen, een mooie bijkomende premie uit te betalen'. Daarover vinden we geen artikels terug in de media.

Het bewijs daarvoor zou 'goed verborgen' zitten in 'een document'. De post bevat ook een screenshot van het document in kwestie. In een tabel is sprake van bedragen van 4299 euro tot 9257 euro. We nemen contact op met de beheerders van Gent Wake Up met de vraag over welk document het gaat.

Ze verwijzen ons door naar een verslag van de gemeenteraad op 22 juni. Daar is een document aan gelinkt met als titel 'Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging'. In dat document vinden we daadwerkelijk de tabel terug.

Zoals uit de titel van het document blijkt, gaat het over een wijziging van regels over de tewerkstelling van stadspersoneel. De hamvraag is: wat is er gewijzigd? Met andere woorden: gaat het over een bijkomende premie?

'De burgemeester zit niet langer de gemeenteraad voor', legt schepen Van Braeckevelt uit. 'Die taak wordt nu ingevuld door een mandataris, die dit doet naast een professionele activiteit. Dat bleek echter moeilijk werkbaar. Vandaar dat een medewerker wordt aangesteld die de voorzitter van de gemeenteraad kan ondersteunen in die opdracht. Om die medewerker te kunnen aanstellen, werd het reglement gewijzigd.'

Wat heeft dat dan te maken met die bedragen? 'De tabel die je ziet, geeft de brutojaarbedragen weer van een compensatie voor fractie- en kabinetsmedewerkers', zegt Van Braeckeveldt. Sinds 2007 kan elke Vlaamse gemeente of provincie zelf haar kabinets- en fractiepersoneel aanstellen (artikel 2). Die personeelsleden zijn 'uitgesloten van de regeling met betrekking tot de overuren en het werken op zaterdag en zondag' (artikel 9). 'Maar fractie- en kabinetsmedewerkers kloppen frequent overuren en doen weekendwerk', zegt Van Braeckevelt. 'Daarvoor is er dus een compensatie voorzien bovenop het gewone loon.'

Is die compensatie recent beslist door de gemeenteraad, zoals Gent Wake Up beweert? Nee, ook in het vorige reglement was deze tabel al opgenomen. Omdat dat reglement valt onder de wet openbaarheid van bestuur, kan elke burger dat document opvragen. In de versie van 2013 vinden we, onder artikel 6, haast dezelfde tabel.

Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel (2013)/Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging
© Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel (2013)/Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging

Het enige verschil met de tabel uit 2020 (het screenshot van Gent Wake Up) hebben we hierboven aangeduid in het geel. Het gaat dus om de uitzondering voor de medewerk(st)er van de (onder)voorzitter van de gemeenteraad. Dat is de nieuwe functie die in het leven werd geroepen. Dat personeelslid zal dus géén toelage krijgen.

Al de rest blijft hetzelfde, wat betreft dit artikel. Niemand krijgt dus een bijkomende premie.

De wijziging anno 2020 werd unaniem goedgekeurd. Niet alleen de Gentse meerderheid van Open VLD, Groen, CD&V en SP.A deden dat, ook Vlaams Belang, N-VA en PVDA stemden voor de wijziging.

De reactie van Gent Wake Up op onze factcheck: 'Onze posts van juridische aard, zoals deze, worden gelezen door Gentse advocaten en/of professoren/lesgevers in de rechten van UGent die Gent Wake Up steunen.'

Conclusie

De kernboodschap in het bericht van Gent Wake Up is onwaar: er werd niet door de gemeenteraad beslist om 'een bijkomende premie uit te betalen'. Het enige wat de gemeenteraad in dit verband besliste was een uitzondering van een bestaande regel voor een nieuwe functie.

BRONNEN

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 17 juli 2020 tenzij anders vermeld.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

*Bijgewerkt op 09/10/2020 om 12:19 om dit kader toe te voegen.

Op 7 juli komt onderstaand bericht online op de Facebookpagina Gent Wake Up. De post wordt 127 keer gedeeld en bereikt zo meer dan 19.000 mensen.Het bericht bevat twee feitelijke claims. Over één claim werd bericht in verschillende media, over de andere niet.De eerste claim is: 'Schepen Van Braeckevelt (Groen) besliste in volle coronacrisis om het vakantiegeld van het zorgpersoneel in de woonzorgcentra te verminderen.' Daarover berichten onder andere De Standaard en Het Laatste Nieuws op 29 april. Het gaat over een conflict tussen het stadsbestuur en de vakbonden van het stadspersoneel. We laten deze claim buiten beschouwing in deze factcheck, omdat er al over bericht is en nog niet duidelijk is wat de uitkomst zal zijn. Volgens de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt (Groen), onder andere bevoegd voor Personeel, komen er nog onderhandelingen met de vakbonden. 'De vakbonden zijn daarvan op de hoogte en na de zomer starten we verdere besprekingen.' We namen ook meermaals contact op met medewerkers van vakbond ACV, onder wie Peter Wieme, die over deze zaak al eerder in de media kwam, maar zij waren niet bereikbaar. De tweede feitelijke claim, ook de kernboodschap in de post, is dat 'het Gents stadsbestuur door de gemeenteraad liet beslissen om het leger kabinetsmedewerkers van de burgemeester en schepenen, bovenop een lange lijst allerlei voordelen, een mooie bijkomende premie uit te betalen'. Daarover vinden we geen artikels terug in de media.Het bewijs daarvoor zou 'goed verborgen' zitten in 'een document'. De post bevat ook een screenshot van het document in kwestie. In een tabel is sprake van bedragen van 4299 euro tot 9257 euro. We nemen contact op met de beheerders van Gent Wake Up met de vraag over welk document het gaat.Ze verwijzen ons door naar een verslag van de gemeenteraad op 22 juni. Daar is een document aan gelinkt met als titel 'Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel - Wijziging'. In dat document vinden we daadwerkelijk de tabel terug.Zoals uit de titel van het document blijkt, gaat het over een wijziging van regels over de tewerkstelling van stadspersoneel. De hamvraag is: wat is er gewijzigd? Met andere woorden: gaat het over een bijkomende premie?'De burgemeester zit niet langer de gemeenteraad voor', legt schepen Van Braeckevelt uit. 'Die taak wordt nu ingevuld door een mandataris, die dit doet naast een professionele activiteit. Dat bleek echter moeilijk werkbaar. Vandaar dat een medewerker wordt aangesteld die de voorzitter van de gemeenteraad kan ondersteunen in die opdracht. Om die medewerker te kunnen aanstellen, werd het reglement gewijzigd.'Wat heeft dat dan te maken met die bedragen? 'De tabel die je ziet, geeft de brutojaarbedragen weer van een compensatie voor fractie- en kabinetsmedewerkers', zegt Van Braeckeveldt. Sinds 2007 kan elke Vlaamse gemeente of provincie zelf haar kabinets- en fractiepersoneel aanstellen (artikel 2). Die personeelsleden zijn 'uitgesloten van de regeling met betrekking tot de overuren en het werken op zaterdag en zondag' (artikel 9). 'Maar fractie- en kabinetsmedewerkers kloppen frequent overuren en doen weekendwerk', zegt Van Braeckevelt. 'Daarvoor is er dus een compensatie voorzien bovenop het gewone loon.' Is die compensatie recent beslist door de gemeenteraad, zoals Gent Wake Up beweert? Nee, ook in het vorige reglement was deze tabel al opgenomen. Omdat dat reglement valt onder de wet openbaarheid van bestuur, kan elke burger dat document opvragen. In de versie van 2013 vinden we, onder artikel 6, haast dezelfde tabel.Het enige verschil met de tabel uit 2020 (het screenshot van Gent Wake Up) hebben we hierboven aangeduid in het geel. Het gaat dus om de uitzondering voor de medewerk(st)er van de (onder)voorzitter van de gemeenteraad. Dat is de nieuwe functie die in het leven werd geroepen. Dat personeelslid zal dus géén toelage krijgen. Al de rest blijft hetzelfde, wat betreft dit artikel. Niemand krijgt dus een bijkomende premie. De wijziging anno 2020 werd unaniem goedgekeurd. Niet alleen de Gentse meerderheid van Open VLD, Groen, CD&V en SP.A deden dat, ook Vlaams Belang, N-VA en PVDA stemden voor de wijziging. De reactie van Gent Wake Up op onze factcheck: 'Onze posts van juridische aard, zoals deze, worden gelezen door Gentse advocaten en/of professoren/lesgevers in de rechten van UGent die Gent Wake Up steunen.'