‘Facebook eerbiedigt Belgische privacywetgeving niet’

Eerder heeft de privacycommissie Facebook voor de rechter proberen dagen voor veronderstelde privacyschendingen. Nu wil de commissie kunnen binnenvallen bij bedrijven waarvan wordt vermoed dat ze onze privacy schenden. © REUTERS

Facebook eerbiedigt de Belgische privacywet niet. Dat is het oordeel van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Het bedrijf reageert teleurgesteld en is van plan in beroep te gaan.

Facebook eerbiedigt de de Belgische privacywet niet. Dat is het oordeel van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank volgt daarmee volledig de argumentatie van de Belgische Privacycommissie. Die had een proces aangespannen tegen Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd en Facebook Belgium Bvba.

‘De rechtbank heeft het standpunt van de Privacycommissie volledig gevolgd’, zegt Anouk Devenyns, persrechter van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg. ‘Allereerst heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard. De rechtbank heeft immers geoordeeld dat zij wel degelijk kan nagaan of Facebook de Belgische privacywet eerbiedigt wanneer zij het surfgedrag van internetgebruikers in België volgt.’

Dwangsom

Vervolgens heeft de rechtbank op basis van onderzoek van de Privacycommissie vastgesteld dat Facebook de Belgische privacywet niet eerbiedigt, aldus nog de persrechter: ‘Uit dat onderzoek blijkt dat Facebook over ons allemaal informatie verzamelt wanneer wij surfen op het internet. Facebook gebruikt daarvoor verschillende technologieën, maar de rechtbank komt tot het besluit dat Facebook ons onvoldoende informeert over het feit dat ze informatie over ons verzamelt, over de aard van de informatie die ze verzamelt, over wat ze met die informatie doet en over hoe lang ze die informatie bewaart, en dat Facebook bovendien ook geen geldige toestemming verkrijgt om al die informatie te verzamelen en verwerken.’

Facebook moet nu stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België, tot zolang ze haar beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet. Ook moet het bedrijf alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen. Doet het bedrijf dat niet, dan moet het een dwangsom betalen van 250.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 100 miljoen euro.

Teleurgesteld

In een reactie zegt Facebook teleurgesteld te zijn in het vonnis. Ze wil dan ook in beroep gaan. ‘De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om mensen te helpen begrijpen hoe we cookies gebruiken om relevante content te tonen en om Facebook te beveiligen. Zo hebben we teams van mensen samengesteld die zich richten op de bescherming van privacy – van ingenieurs tot ontwerpers. En hebben we hulpmiddelen ontwikkeld die mensen keuzemogelijkheden en controle geven.’

Het bedrijf laat nog weten dat de cookies en pixels die het gebruikt standaard zijn in de sector. ‘Ze stellen honderdduizenden bedrijven in staat hun bedrijf uit te breiden en klanten in de hele EU te bereiken. We verwachten van elk bedrijf dat onze technologieën gebruikt dat ze duidelijke kennisgeving aan eindgebruikers geven. Ook geven we mensen het recht om zich af te melden voor het gebruik van verzamelde gegevens op sites en apps van Facebook voor advertenties.’

Partner Content