Eurotop: euroleiders willen begrotingsnormen verankeren in nationale wetgeving

(Belga) De eurolanden willen tegen eind 2012 wettelijk verankeren dat ze een begroting in evenwicht nastreven. Dat is één van de maatregelen die de staatshoofden en regeringsleiders op de eurotop in een verklaring hebben opgenomen om de budgettaire discipline binnen de eurozone te versterken.

De eurolanden willen tegen eind volgend jaar regels over “evenwichtige begrotingen in structurele termen” invoeren in hun nationale wetgeving, “bij voorkeur in de grondwet of een equivalent”. De regels moeten de vertaling vormen van de Europese normen die in het groei- en stabiliteitspact vervat zijn. Duitsland beschikt reeds sinds 2009 over zo’n ‘schuldenbremse’. Duitsland en Frankrijk betoogden al enige tijd dat alle eurolanden dergelijke regels zouden moeten invoeren. Het moet de financiële markten mee helpen overtuigen van de vastberadenheid van de eurozone om tekorten aan te pakken en de staatsschuld te verminderen. (RBR)

Partner Content