“Europese Unie met de regio’s is de toekomst”

© Belga

Vlaams minister-president Kris Peeters stelt vier grote uitdagingen vast waarmee Vlaanderen en de Europese Unie geconfronteerd zullen worden.

Kris Peeters is minister-president van Vlaanderen en ook bevoegd voor Visserij. Hij zal mee onderhandelen over de visserijquota en proberen om wetenschappers en vissers dichter bij elkaar te brengen. Als actieve reiziger heeft hij ook een paar vakantietips voor wie in België op bezoek is.

Welke rol zult u spelen tijdens het Europese voorzitterschap?
Kris Peeters: Als Vlaams minister van Visserij, zal ik tijdens het Belgische EU-voorzitterschap de Raad Visserij voorzitten. Die Raad komt samen op 26 oktober, 29 en 30 november en 13 en 14 december. Tijdens die Raden zal ik onder andere met mijn collega’s samenwerken om politieke akkoorden te sluiten over de vangstmogelijkheden voor volgend jaar, de befaamde Total Allowable Catch- (TAC – totale toegelaten vangst) en quotaonderhandelingen dus. Uiteraard is dat ook voor de Vlaamse visserijsector heel belangrijk!

Daarnaast ben ik, samen met mijn Waalse collega, verantwoordelijk om de Belgische standpunten in de Raad Landbouw te verdedigen. Specifiek zal ik woordvoerder zijn voor België tijdens de formele Raad Landbouw van 12 juli en 27 september en tijdens de informele Raad Landbouw op 21 september.

Welke invloed heeft de Europese Unie op uw beleidsdomein(en)? Peeters: Het visserijbeleid wordt in belangrijke mate door Europa bepaald. Uiteraard is het ook belangrijk dat de lidstaten een eigen beleid kunnen voeren dat aangepast is aan de situatie in hun land. Daar houden we dan ook steeds rekening mee als we onderhandelen over EU-wetgeving rond visserij. Het is belangrijk dat de EU een kader uittekent en vooral doelstellingen poneert, maar ook voldoende ruimte laat voor een specifieke regionale aanpak.

Welke doorbraak in uw beleidsdomein(en) zou u graag op Europese schaal gerealiseerd zien?
Peeters: Uiteraard zijn voor de visserij de beslissingen met betrekking tot de vangstmogelijkheden heel erg belangrijk. Duurzame visserij moet daarbij steeds het uitgangspunt zijn.
Bovendien moeten we proberen om een breder draagvlak te creëren voor die beslissingen. Ik stel immers vast dat wetenschappers, sectorgenoten en andere betrokkenen vaak diverse ervaringen hebben en een andere taal spreken. Het is belangrijk om die groepen samen te brengen, zodat ze elkaar beter begrijpen. Daarom organiseer ik onder het Belgische voorzitterschap een symposium in Oostende “Improved Fisheries and Science Partnerships as Policy driver.” Ik hoop dat we op dat symposium tastbare resultaten kunnen bereiken.

Hoe ziet u de toekomst van de Europese Unie?
Europa is en blijft één van de meest boeiende en tegelijk onontbeerlijke politieke projecten van onze tijd. Ik geloof dan ook in de voortzetting van de Europese eenmaking. Die moet leiden tot een nog sterkere Europese Unie met democratische structuren en een grotere betrokkenheid van de mensen.
Ik zie alvast vier grote uitdagingen waarmee Vlaanderen en de Europese Unie geconfronteerd zullen worden, en waarmee de beleidsinstrumenten van de toekomst rekening zullen moeten houden: globalisering, demografische veranderingen, klimaatsverandering en energie.

Die uitdagingen vereisen ook een versterkte rol van de regio’s in de Europese Unie. Regio’s kunnen namelijk mee oplossingen bieden voor de concrete problemen van de Europese burger, mee zorgen voor duurzame groei en werkgelegenheid, en zo nieuw draagvlak creëren voor het Europese integratieproces. De toekomstige Europese Unie is voor mij dan ook een Europese Unie met de regio’s.

Wat is uw favoriete reisbestemming in Europa?
Ik hou vooral van actieve vakanties. Dus gaat mijn voorkeur uit naar bestemmingen waar ik kan wandelen, fietsen, paardrijden, bergbeklimmen, zeilen, …

Om enkele geliefkoosde plaatsen te noemen: Griekenland en Italië. Maar in eigen land zijn eveneens leuke streken te vinden om even sportief de batterijen weer op te laden, zoals de kust of de Ardennen. Bovendien telt Vlaanderen heel wat prachtige fietsroutes.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content