Europese steden en gemeenten verfijnen tienpuntenplan tegen racisme in Gent

(Belga) Tijdens een tweedaags congres in Gent hebben vertegenwoordigers van 104 steden en gemeenten uit 22 Europese landen, verenigd in de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR), een tienpuntenplan tegen racisme verfijnd. Na afloop stelde gaststad Gent zijn aanbevelingen voor.

De conferentie, gesteund door de Universiteit Gent, werd bijgewoond door medewerkers van lokale besturen en universiteiten, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele en middenveldorganisaties en afgevaardigden van regionale, nationale en Europese bestuursniveaus en instellingen. De deelnemers deelden ervaringen en traden met elkaar in dialoog, onder meer in thematische werkgroepen. “Die onderzochten hoe steden rond specifieke thema’s of in welbepaalde domeinen racisme beter kunnen aanpakken, zoals bijvoorbeeld samen met de media islamofobie en Romafobie bestrijden, sociale cohesie versterken via culturele samenwerking en onderwijs, omgaan met individuele gevallen van discriminatie of sport benutten als hefboom tegen racisme”, verduidelijkt Gents schepen van Integratie Guy Reynebeau (sp.a) Ook Gent verfijnde zijn tienpuntenplan. “We denken er onder meer aan met de media in dialoog te treden over het gebruik of vermijden van bepaalde woorden of beelden”, aldus Reynebeau. “De stad wil minderheidsgroepen meer aan het ruime culturele leven laten deelnemen en bekijkt hoe een community-manager voor sport ruimer kan worden ingezet dan alleen voor voetbal.” Het stedennetwerk koos Jean-Paul Makengo (burgemeester van Toulouse) als opvolger van ECCAR-voorzitter van Hans Hesselman (Nürenberg). “Racisme en discriminatie moet op lokaal niveau bestreden worden”, aldus Makengo. “Het stedennetwerk is net belangrijk omdat 73 pct van de Europese bevolking in steden woont.” (KAV)

Partner Content