Europees Jongerenparlement komt in Antwerpen debatteren over water

(Belga) Van 29 oktober tot 4 november komen zowat 180 jongeren uit 17 landen naar Antwerpen afgezakt voor een internationaal forum van het Europese Jongerenparlement (EYP). Ze zullen er onder meer debatteren over verschillende beleidsaspecten van het thema ‘Water, a sea of challenges’. De slotconclusies zullen worden voorgelegd aan het eigenlijke Europese Parlement.

Het thema ‘water’ werd gekozen vanwege de vanzelfsprekende band met gaststad Antwerpen en haar haven. De organisatie vond een actueler thema als de huidige Europese economische crisis bovendien te complex om op enkele dagen tijd door de jongeren -tussen de 16 en 26 jaar- te laten behandelen. Na een teambuildingsessie komen de jongeren per tien in een commissie terecht om aldaar een concreet deelaspect -zoals ecologie, economie of militaire conflicten- van water te bespreken. Tussendoor kunnen ze kennismaken met Antwerpen en met elkaars gewoonten en gebruiken. Het Jongerenparlement wil de deelnemers immers niet enkel tonen dat het Europese beleid geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ moet zijn, maar wil ook interculturaliteit bevorderen. Na een week van debatteren worden de resultaten in de vorm van resoluties voorgesteld in het Antwerpse provinciehuis. Die resoluties worden vervolgens bezorgd aan het echte Europese Parlement, waar ze behandeld kunnen worden. Het EYP is een niet-gouvernementele apolitieke organisatie die financiële steun krijgt van de Europese Unie en sessies organiseert waar jongeren zich een mening kunnen vormen over tal van Europese kwesties. De deelnemers van de internationale fora, die een viertal keer per jaar plaatsvinden, worden bepaald via nationale selectieproeven. (COR 360)

Partner Content