In de eerste weken na de uitbraak van het coronavirus op Europese bodem namen vrijwel alle lidstaten louter nationale maatregelen. Die stonden een gestroomlijnde Europese aanpak tegen het virus in de weg.
...

In de eerste weken na de uitbraak van het coronavirus op Europese bodem namen vrijwel alle lidstaten louter nationale maatregelen. Die stonden een gestroomlijnde Europese aanpak tegen het virus in de weg. Zo sloot België de grenzen omdat Nederland aanvankelijk koos voor de idee van kudde-immuniteit. Duitsland beperkte de uitvoer van medische beschermingskledij. Tsjechië nam mondmaskers in beslag nam die op weg waren naar Italië. Een Europese aanpak viel nauwelijks te bespeuren. Nu alle lidstaten over het absolute hoogtepunt van de gezondheidscrisis heen zijn, vraagt België samen met vijf andere EU-landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken en Polen) om meer en betere Europese samenwerking waarmee een tweede golf of een nieuwe pandemie beter kan worden aangepakt . 'De coronacrisis heeft de noodzaak van een gemeenschappelijke Europese aanpak onderstreept', zo staat te lezen in het document dat Knack kon inkijken. 'Een bredere Europese strategie kan efficiënter zijn dan wanneer elke lidstaat op zichzelf voorbereidingen op een volgende pandemie treft', gaat het verder. De tekst is een zogenaamde non-paper. Dat houdt in dat er geen officiële en vaste standpunten worden ingenomen - lidstaten kunnen later zonder problemen een andere mening verdedigen. Wel geeft de inhoud van de tekst vaak de richting aan waarin de lidstaten willen evolueren. Aangezien enkele invloedrijke lidstaten zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje bij de tekst betrokken zijn, is het niet ondenkbaar dat de Unie uiteindelijk ook in die richting zal evolueren. België en co. vragen om gezamenlijke Europese voorraden van medisch beschermingsmaterieel, geneesmiddelen en vaccins waarbij ze een periode van drie maanden voor de voltallige Europese Unie voorstellen. Het Europese Civiel Beschermingsmechanisme, in 2001 opgericht om een Europese aanpak op onder meer natuurrampen te verbeteren, kan die gemeenschappelijke voorraden in tijden van crisis in samenwerking met de nationale overheden over de lidstaten verdelen. Daarvoor moeten gemeenschappelijke criteria worden uitgewerkt. Daarnaast benadrukt België de nood aan productie van vaccins en beschermingsmaterieel op Europese bodem om de afhankelijkheid van onder meer China te beperken. Zo zouden de lidstaten en de Unie de betrokken bedrijven garanties kunnen bieden om producten te blijven aankopen in tijden wanneer er niet meteen nood aan is. Tegelijkertijd staat er in de tekst te lezen dat de Unie bedrijven moet aanmoedigen om zich opnieuw in de Europese Unie te vestigen. Tot slot waarschuwen de zes landen voor een overdreven vorm van nationaal en Europees protectionisme. Dat kan de globale handelsstromen - waar de Europese economieën erg afhankelijk van zijn - doen stilvallen en de ontwikkelingslanden zwaar treffen. Daarom moet er nadrukkelijk rekening gehouden worden met afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Europese staatssteunregels. Wel willen België en co. sterkere screeningsmechanismen voor investeringen uit derde landen om de Europese strategische sectoren tegen overnames te beschermen, iets waar federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) momenteel werk van maakt. Het is niet de eerste keer dat België mee aan de Europese kar trekt in het kader van de coronacrisis. Samen met Nederland en Luxemburg, het klassieke Benelux-verband, stuurde België op 16 april een brief naar de Europese Commissie waarin het reeds aangaf dat Europese samenwerking tijdens en voorbereiding op een pandemie kan verbeterd worden.