Volgens de Maltese minister Michael Farrugia zijn de vier landen het eens geraakt over 'een gemeenschappelijk document' met afspraken over de invoering van een tijdelijk mechanisme. Ze zullen het document op 8 oktober voorleggen aan hun collega's van de 24 andere lidstaten op een ministerraad in Luxemburg. Daar kan het document volgens Farrugia nog aangepast worden. 'We roepen alle lidstaten op om met ons mee te werken aan een meer voorspelbaar solidariteitsmechanisme en om deel te nemen aan de solidariteitsinspanningen', zo verklaarde de eveneens aanwezige eurocommissaris Dimitris Avramopoulos. Hij onderstreepte nogmaals dat de huidige ad hoc-aanpak 'gewoonweg niet houdbaar is'.

De voorbije maanden bleven reddingsschepen met migranten soms vele dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen omdat Italië en Malta hun havens pas wilden openen nadat ze concrete toezeggingen hadden gekregen dat andere lidstaten (een groot deel van) de opvarenden zouden overnemen. Het nieuwe mechanisme moet voor een geordende aanpak zorgen, met een snellere en automatische verdeling van migranten. Details maakten de ministers niet bekend.

De Finse minister Maria Ohisalo, die momenteel de bijeenkomsten van de EU-ministers leidt, beklemtoonde dat het om een 'tijdelijk' systeem gaat, dat is gefocussed op de ontscheping van migranten na zoek- en reddingsacties in het centrale deel van de Middellandse Zee. Het gaat er volgens Ohisalo nu om zoveel mogelijk lidstaten aan boord te brengen. 'Deze regelingen werken enkel wanneer ze gestut worden door gedeelde verantwoordelijkheid en een voldoende aantal lidstaten erbij betrokken zijn. Er zouden zich vele lidstaten kunnen engageren indien ze deel uitmaken van een grotere groep. Finland is één van die landen', zei ze. Net als de overige ministers sprak Ohisalo de hoop uit dat het mechanisme de aanzet kan geven tot permanente oplossingen voor een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid.

Volgens de Maltese minister Michael Farrugia zijn de vier landen het eens geraakt over 'een gemeenschappelijk document' met afspraken over de invoering van een tijdelijk mechanisme. Ze zullen het document op 8 oktober voorleggen aan hun collega's van de 24 andere lidstaten op een ministerraad in Luxemburg. Daar kan het document volgens Farrugia nog aangepast worden. 'We roepen alle lidstaten op om met ons mee te werken aan een meer voorspelbaar solidariteitsmechanisme en om deel te nemen aan de solidariteitsinspanningen', zo verklaarde de eveneens aanwezige eurocommissaris Dimitris Avramopoulos. Hij onderstreepte nogmaals dat de huidige ad hoc-aanpak 'gewoonweg niet houdbaar is'. De voorbije maanden bleven reddingsschepen met migranten soms vele dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen omdat Italië en Malta hun havens pas wilden openen nadat ze concrete toezeggingen hadden gekregen dat andere lidstaten (een groot deel van) de opvarenden zouden overnemen. Het nieuwe mechanisme moet voor een geordende aanpak zorgen, met een snellere en automatische verdeling van migranten. Details maakten de ministers niet bekend. De Finse minister Maria Ohisalo, die momenteel de bijeenkomsten van de EU-ministers leidt, beklemtoonde dat het om een 'tijdelijk' systeem gaat, dat is gefocussed op de ontscheping van migranten na zoek- en reddingsacties in het centrale deel van de Middellandse Zee. Het gaat er volgens Ohisalo nu om zoveel mogelijk lidstaten aan boord te brengen. 'Deze regelingen werken enkel wanneer ze gestut worden door gedeelde verantwoordelijkheid en een voldoende aantal lidstaten erbij betrokken zijn. Er zouden zich vele lidstaten kunnen engageren indien ze deel uitmaken van een grotere groep. Finland is één van die landen', zei ze. Net als de overige ministers sprak Ohisalo de hoop uit dat het mechanisme de aanzet kan geven tot permanente oplossingen voor een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid.