'Woensdag 28 november is geen gewone dag in de geschiedenis van dit continent', zegt Belet. 'Het is de dag waarop we de weg inslaan van een volledige, 100 procent CO2-neutrale samenleving.' De CD&V'er vindt dat Europa zijn verantwoordelijkheid opneemt en duidelijk maakt dat het het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk wil realiseren. Om te slagen, moet Europa inzetten op onderzoek en ontwikkeling en moet het voor sociaal flankerend beleid zorgen. 'Een belangrijk deel van de opbrengsten uit emissierechten moet naar een sociaal transitiefonds gaan', stelt hij meteen voor.

Wat Staes het meest tegen de borst stuit, is dat de Commissie de implementatie van haar plan wil uitstellen tot 2030 'om moeilijke gesprekken met de lidstaten te vermijden'.

Bart Staes is minder optimistisch over het Commissievoorstel. Hij las een 'teleurstellend document zonder ambitie'. 'Hier was een kans om duidelijke doelstellingen te formuleren voor een emissievrije economie, klimaatbescherming en groene jobs.' Wat Staes het meest tegen de borst stuit, is dat de Commissie de implementatie van haar plan wil uitstellen tot 2030 'om moeilijke gesprekken met de lidstaten te vermijden'. De Commissie is zich niet bewust van de urgentie van de klimaatcrisis, aldus Staes.

Hilde Vautmans (Open VLD) hoopt dat alle EU-lidstaten zich aansluiten bij 'de ambitieuze plannen van de Commissie' en concrete acties ondernemen. Ze haalt ook de resolutie van het Europees Parlement aan waarin opgeroepen wordt de CO2-emissie tegen 2030 niet met 40 procent, maar met 55 procent te reduceren.

'Woensdag 28 november is geen gewone dag in de geschiedenis van dit continent', zegt Belet. 'Het is de dag waarop we de weg inslaan van een volledige, 100 procent CO2-neutrale samenleving.' De CD&V'er vindt dat Europa zijn verantwoordelijkheid opneemt en duidelijk maakt dat het het klimaatakkoord van Parijs in de praktijk wil realiseren. Om te slagen, moet Europa inzetten op onderzoek en ontwikkeling en moet het voor sociaal flankerend beleid zorgen. 'Een belangrijk deel van de opbrengsten uit emissierechten moet naar een sociaal transitiefonds gaan', stelt hij meteen voor.Bart Staes is minder optimistisch over het Commissievoorstel. Hij las een 'teleurstellend document zonder ambitie'. 'Hier was een kans om duidelijke doelstellingen te formuleren voor een emissievrije economie, klimaatbescherming en groene jobs.' Wat Staes het meest tegen de borst stuit, is dat de Commissie de implementatie van haar plan wil uitstellen tot 2030 'om moeilijke gesprekken met de lidstaten te vermijden'. De Commissie is zich niet bewust van de urgentie van de klimaatcrisis, aldus Staes.Hilde Vautmans (Open VLD) hoopt dat alle EU-lidstaten zich aansluiten bij 'de ambitieuze plannen van de Commissie' en concrete acties ondernemen. Ze haalt ook de resolutie van het Europees Parlement aan waarin opgeroepen wordt de CO2-emissie tegen 2030 niet met 40 procent, maar met 55 procent te reduceren.