In volle coronacrisis werd pijnlijk duidelijk dat heel wat Europese lidstaten over onvoldoende medische beschermingskledij (mondmaskers, schorten ...) en materieel (reagentia, ventilatoren) beschikken. Ook België kwam al snel in de problemen toen aan het licht kwam dat de in 2017 vernietigde voorraad mondmaskers niet werd vervangen. Vervolgens bleek het bijzonder moeilijk om op de verstoorde globale markt snelle en betrouwbare bestellingen te plaatsen. Nijpende tekorten waren...

In volle coronacrisis werd pijnlijk duidelijk dat heel wat Europese lidstaten over onvoldoende medische beschermingskledij (mondmaskers, schorten ...) en materieel (reagentia, ventilatoren) beschikken. Ook België kwam al snel in de problemen toen aan het licht kwam dat de in 2017 vernietigde voorraad mondmaskers niet werd vervangen. Vervolgens bleek het bijzonder moeilijk om op de verstoorde globale markt snelle en betrouwbare bestellingen te plaatsen. Nijpende tekorten waren het gevolg. Met het oog op een eventuele tweede golf of een nieuwe pandemie wil de Unie dat euvel verhelpen. Naast bijkomende productie op Europees grondgebied, heeft de Europese Commissie in maart een strategische voorraad van medische beschermkledij en materieel in het leven geroepen. Onder meer Italië, Spanje, Litouwen en Kroatië, maar ook kandidaat-lidstaten Noord-Macedonië en Montenegro ontvingen samen honderdduizenden FFP2-maskers via Europese weg. Bedoeling is om die reserve in de nabije toekomst aan te vullen en verder uit te breiden. Via de gemeenschappelijke Europese aanbestedingsprocedure, die na de H1N1-pandemie in 2009 en 2010 onder impuls van België uit de grond werd gestampt, lopen momenteel nieuwe oproepen aan bedrijven om de nodige voorraden aan te leggen en aan te vullen. Voor de opslag heeft de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd wie de strategische voorraden op zijn grondgebied wil opnemen. Duitsland en Roemenië hebben zich al eerder kandidaat gesteld, wat door de Europese Commissie werd aanvaard. Ook België heeft zich vorige week formeel kandidaat gesteld om een deel van het materieel te huisvesten. Dat verneemt Knack binnen regeringskringen en wordt bevestigd door de Europese Commissie. 'We evalueren momenteel de kandidaturen', klinkt het. Om welk materieel het gaat en waar het zal worden opgeslagen, is nog onduidelijk. De aanleg van de strategische reserve gebeurt in het kader van het zogenaamde RescEU-programma. De Europese Commissie financiert 90 procent van de opslag, terwijl de lidstaten die het materieel opslaan verantwoordelijk zijn voor de aankoop ervan. België is op dat vlak alleszins niet aan zijn proefstuk toe. De Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties kozen enkele maanden geleden voor de luchthaven van Luik als een van de zeven mondiale hubs van waaruit medisch materieel over de wereld wordt verspreid.