Mogen landen zoals Polen en Hongarije nog beroep doen op Europese centen wanneer ze die misbruiken voor persoonlijke doeleinden, de media naar hun hand zetten of het juridische apparaat ondergraven? België vindt van niet. In het kersverse regeerakkoord van de regering-De Croo staat te lezen dat landen die ernstige en systemische inbreuken plegen geen of minder EU-middelen mogen ontvangen.
...

Mogen landen zoals Polen en Hongarije nog beroep doen op Europese centen wanneer ze die misbruiken voor persoonlijke doeleinden, de media naar hun hand zetten of het juridische apparaat ondergraven? België vindt van niet. In het kersverse regeerakkoord van de regering-De Croo staat te lezen dat landen die ernstige en systemische inbreuken plegen geen of minder EU-middelen mogen ontvangen. Ons land trok vorige week echter aan het kortste eind toen het in de schoot van de Raad van de Europese Unie een strikte koppeling tussen de fondsen en het respect voor de rechtstaat vroeg. Maar omdat Polen en Hongarije ermee dreigen om de nieuwe meerjarenbegroting (2021-2027) en het coronaherstelfonds te blokkeren, wil het gros van de lidstaten op zoek naar een middenweg. Het Europees Parlement houdt zijn been - al dan niet voorlopig - stijf maar vreest evenzeer voor een scenario waarin de broodnodige miljarden op 1 januari van volgend jaar niet beschikbaar zijn. De Europese sociaaldemocraten willen het niet zover laten komen. Zweeds premier Stefan Löfven en Nederlands PvdA-voorzitter Lodewijk Asscher stelden woensdag een brief op en stuurden die naar alle sociaaldemocratische partijvoorzitters in de Unie. Beide landen zijn - net zoals België - wel voorstander van een solide koppeling tussen Europese zilverlingen en het respect voor de rechtsstaat. 'Antidemocratische krachten houden systematisch geen rekening met de fundamentele waarden, de democratie en de rechtsstaat zoals die in de Europese verdragen zijn besloten. Dit vereist een dappere en waakzame houding van onze politieke familie: enkel een bindende koppeling kan een antwoord bieden op de uitdagingen', staat te lezen in de brief. SP.A-partijvoorzitter Conner Rousseau heeft de brief ondertekend. 'We moeten keihard zijn: wie onze fundamenten flagrant schendt kan geen Europese fondsen krijgen. En als ze dat niet begrijpen, moeten ze het maar afbollen. Het Europees project is te belangrijk om te laten verzieken door bepaalde landen', vertelt Rousseau aan Knack. Een tiental andere voorzitters van nationale of regionale sociaaldemocratische partijen, onder wie ook de eerste ministers van Denemarken en Finland, hebben de brief ook ondertekend. Wat hopen de socialisten daar eigenlijk mee te bereiken? 'Aangezien de onderhandelingen lopen, is dit een belangrijk moment om een streng signaal te geven aan de leiders die het niet zo nauw nemen met de koppeling tussen de rechtsstaat en de Europese middelen', klinkt het bij initiatiefnemer Asscher. Het Europees Parlement en de bevoegde nationale ministers zitten intussen verder rond de tafel. De twee moeten op zoek naar een compromis over de reikwijdte van de inbreuken die tot sancties kunnen leiden enerzijds en de uiteindelijke stemprocedure waarmee de geldkraan kan worden dichtgedraaid anderzijds.Wie er uiteindelijk het meest door de knieën moet, valt af te wachten.