Na bilaterale gesprekken met alle Europese leiders lanceerde Michel eind vorige week zijn voorstel voor een akkoord over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Donderdag komen de staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen om daarover knopen door te hakken. Zoals het in Brussel de gewoonte is, staken de ministers van Europese Zaken van de 27 lidstaten nu al de koppen bij elkaar om de top voor te bereiden.

Het werd de eerste formele gedachtewisseling over Michels begrotingsvoorstel, maar die maakte volgens een aanwezige alleen duidelijk dat er nog heel wat werk op de plank ligt voor een akkoord kan gevonden worden. Ter herinnering: Michel vindt dat de EU de komende zeven jaar 1,074 procent van het Europese bruto nationaal inkomen (bni) moet kunnen besteden. Dat is meer dan de 1 procent die de vier 'zuinige' landen Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk als absolute bovengrens stellen, maar minder dan de 1,3 procent waar het Europees Parlement voor pleit.

Behalve over het algemene uitgavenplafond wordt er ook gediscussieerd over de verdeling van het geld dat bestemd is voor cohesiebeleid, landbouwbeleid en andere prioriteiten, zoals klimaat. De vraag naar 'eigen inkomsten' voor de begroting en hoe het verder moet met de korting voor sommige nettobetalers, zorgen eveneens voor hoofdbrekens. De 'goede discussie' van maandag, dixit het Kroatische voorzitterschap van de Raad, zorgde nog niet voor een doorbraak.

Volgens Europees commissaris voor Begroting Johannes Hahn, die op het overleg aanwezig was, waren alle landen kritisch, 'wat meteen het bewijs is dat Michel een goede positie heeft ingenomen, althans voor het begin van de onderhandelingen'. Het ziet ernaar uit dat Michel met de top van donderdag een 'momentum' kan creëren, maar dat hij een tweede bijeenkomst zal nodig hebben om de finale knopen door te hakken, luidt het in de omgeving van het Schumanplein.

Ook commissaris Hahn wees er maandagavond op dat de Europese Raad traditioneel meer dan een bijeenkomst nodig heeft om een akkoord over de meerjarenbegroting te vinden. 'Maar nu is het misschien tijd om met die traditie te breken', voegde hij eraan toe. Hahn riep alle lidstaten op zich constructief op te stellen en alles in het werk te stellen om tijdig een akkoord te vinden.

Na bilaterale gesprekken met alle Europese leiders lanceerde Michel eind vorige week zijn voorstel voor een akkoord over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Donderdag komen de staatshoofden en regeringsleiders in Brussel bijeen om daarover knopen door te hakken. Zoals het in Brussel de gewoonte is, staken de ministers van Europese Zaken van de 27 lidstaten nu al de koppen bij elkaar om de top voor te bereiden.Het werd de eerste formele gedachtewisseling over Michels begrotingsvoorstel, maar die maakte volgens een aanwezige alleen duidelijk dat er nog heel wat werk op de plank ligt voor een akkoord kan gevonden worden. Ter herinnering: Michel vindt dat de EU de komende zeven jaar 1,074 procent van het Europese bruto nationaal inkomen (bni) moet kunnen besteden. Dat is meer dan de 1 procent die de vier 'zuinige' landen Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk als absolute bovengrens stellen, maar minder dan de 1,3 procent waar het Europees Parlement voor pleit. Behalve over het algemene uitgavenplafond wordt er ook gediscussieerd over de verdeling van het geld dat bestemd is voor cohesiebeleid, landbouwbeleid en andere prioriteiten, zoals klimaat. De vraag naar 'eigen inkomsten' voor de begroting en hoe het verder moet met de korting voor sommige nettobetalers, zorgen eveneens voor hoofdbrekens. De 'goede discussie' van maandag, dixit het Kroatische voorzitterschap van de Raad, zorgde nog niet voor een doorbraak. Volgens Europees commissaris voor Begroting Johannes Hahn, die op het overleg aanwezig was, waren alle landen kritisch, 'wat meteen het bewijs is dat Michel een goede positie heeft ingenomen, althans voor het begin van de onderhandelingen'. Het ziet ernaar uit dat Michel met de top van donderdag een 'momentum' kan creëren, maar dat hij een tweede bijeenkomst zal nodig hebben om de finale knopen door te hakken, luidt het in de omgeving van het Schumanplein. Ook commissaris Hahn wees er maandagavond op dat de Europese Raad traditioneel meer dan een bijeenkomst nodig heeft om een akkoord over de meerjarenbegroting te vinden. 'Maar nu is het misschien tijd om met die traditie te breken', voegde hij eraan toe. Hahn riep alle lidstaten op zich constructief op te stellen en alles in het werk te stellen om tijdig een akkoord te vinden.