De motie kreeg 78 stemmen voor en 72 tegen. Regeringspartij ChristenUnuie stemde met de voltallige oppositie voor de motie. De regeringspartijen VVD (rechtsliberaal), D66 en CDA (christendemocratisch) stemden tegen.

Er is volgens Kaag "intens en intensief" gedebatteerd over de evacuaties uit Afghanistan. Ze zei achter de inzet van de afgelopen periode te staan, maar vindt dat ze toch niet kan aanblijven. "In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd."

De politica benadrukte dat het ministerie verder werkt om mensen te evacueren. "Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn", zei Kaag in het parlement, vlak nadat een kleine meerderheid de motie had gesteund. Ze noemde het een grote eer om de functie te mogen hebben bekleed.

Kaag heeft de andere bewindslieden van D66 gevraagd in functie te blijven. Die zullen dat doen, zei Kaag. Zij blijft wel aan als leider van D66. Die partij was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, de regeringsvorming blijft aanslepen. Defensieminister Ank Bijleveld (CDA), tegen wie ook een motie van afkeuring werd aangenomen, stapt niet op.

De motie kreeg 78 stemmen voor en 72 tegen. Regeringspartij ChristenUnuie stemde met de voltallige oppositie voor de motie. De regeringspartijen VVD (rechtsliberaal), D66 en CDA (christendemocratisch) stemden tegen. Er is volgens Kaag "intens en intensief" gedebatteerd over de evacuaties uit Afghanistan. Ze zei achter de inzet van de afgelopen periode te staan, maar vindt dat ze toch niet kan aanblijven. "In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd." De politica benadrukte dat het ministerie verder werkt om mensen te evacueren. "Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn", zei Kaag in het parlement, vlak nadat een kleine meerderheid de motie had gesteund. Ze noemde het een grote eer om de functie te mogen hebben bekleed.Kaag heeft de andere bewindslieden van D66 gevraagd in functie te blijven. Die zullen dat doen, zei Kaag. Zij blijft wel aan als leider van D66. Die partij was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, de regeringsvorming blijft aanslepen. Defensieminister Ank Bijleveld (CDA), tegen wie ook een motie van afkeuring werd aangenomen, stapt niet op.