Deze week stemt het Europees Parlement over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) toonde zich tevreden dat landen zelf meer zullen kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat. Ze zei ook dat ze lokale bedrijven wil steunen. 'Maar ik ben het er niet mee eens dat je grote bedrijven niet moet steunen. Zij zijn vaak slagkrachtiger en zijn voorlopers van ­innovatie om de klimaatdruk verkleinen', aldus Crevits.

Demir is sceptischer. 'Onze boeren zorgen voor voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid en dat is in deze onzekere tijden geen overbodige luxe. Maar de weg die de Europese landbouw in het verleden is ingeslagen heeft er voor gezorgd dat de gevolgen voor de kleine boer en het milieu groot zijn geworden. Te groot', zegt Demir. Het nieuwe beleid gaat volgens haar verder op de ingeslagen weg.

'Meer dan de helft van Vlaanderen is landbouwgebied', aldus de N-VA-minister. 'Als in die gebieden de milieudrukken uit landbouw door bemesting, ammoniakemissies, pesticiden, het scheuren van graslanden en erosie niet fors dalen, dan is het voor Vlaanderen onmogelijk om de door Europa opgelegde doelen te behalen. Het is het een of het ander. Europa moet weten wat het wil.'

Deze week stemt het Europees Parlement over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Vlaams Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) toonde zich tevreden dat landen zelf meer zullen kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat. Ze zei ook dat ze lokale bedrijven wil steunen. 'Maar ik ben het er niet mee eens dat je grote bedrijven niet moet steunen. Zij zijn vaak slagkrachtiger en zijn voorlopers van ­innovatie om de klimaatdruk verkleinen', aldus Crevits. Demir is sceptischer. 'Onze boeren zorgen voor voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid en dat is in deze onzekere tijden geen overbodige luxe. Maar de weg die de Europese landbouw in het verleden is ingeslagen heeft er voor gezorgd dat de gevolgen voor de kleine boer en het milieu groot zijn geworden. Te groot', zegt Demir. Het nieuwe beleid gaat volgens haar verder op de ingeslagen weg. 'Meer dan de helft van Vlaanderen is landbouwgebied', aldus de N-VA-minister. 'Als in die gebieden de milieudrukken uit landbouw door bemesting, ammoniakemissies, pesticiden, het scheuren van graslanden en erosie niet fors dalen, dan is het voor Vlaanderen onmogelijk om de door Europa opgelegde doelen te behalen. Het is het een of het ander. Europa moet weten wat het wil.'