Voorafgaand aan de stemming op het auteursrecht in de plenaire vergadering van 12 september, doen de EFJ (Europese Federatie van Journalisten), de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten), EMMA (European Magazine Media Association), ENPA (European Newspaper Publishers 'Association), EPC (European Publishers Council), NME (News Media Europe) gezamenlijk een beroep op de Europese parlementsleden om de bewoordingen van het recht van uitgevers (artikel 11) - zoals voorgesteld door de Commissie Juridische Zaken - te behouden. Samen vertegenwoordigen deze organisaties de belangen van tienduizenden Europese nieuwsmerken, uitgevers en journalisten.

Als het voorstel verwatert, verliezen uitgevers en journalisten.

Het artikel 11 dat de Commissie Juridische Zaken voorstelt, is een belangrijke stap in het debat: de erkenning van de noodzaak om investeringen in inhoud te beschermen en om het beheer van auteursrechten aan te passen aan de digitale wereld. Maar ook om eerlijke praktijken bij de online exploitatie van nieuwsinhoud te waarborgen en om te zorgen voor een gezonde, democratische, diverse, duurzame en vrije democratische pers ten behoeve van Europese journalisten, burgers en de Europese democratie.

Het voorstel zorgt er ook voor dat hyperlinks duidelijk worden uitgesloten uit het bereik van artikel 11 en geen nadelen inhouden voor lezers die artikelen delen, aangezien het enkel van toepassing is op gebruik door aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij.

In dit verband hebben de internationale en Europese federaties van journalisten begin juli een overeenstemming bereikt met Europese nieuwsuitgevers over een gezamenlijke aanpak en formulering van Overweging 35, om journalisten een eerlijk deel te bieden van de voordelen die voortvloeien uit het toekomstige naburige recht van de uitgevers.

De invoering van het voorgestelde naburige recht zal de kwaliteit van de inhoud waarborgen.

De invoering van het voorgestelde naburige recht in artikel 11 zal een voorspoedig ecosysteem van de pers bevorderen, met een billijke vergoeding voor journalisten, met inbegrip van fotografen en freelancers, en zal de kwaliteit van de inhoud waarborgen.

De in de Commissie Juridische zaken gestemde oplossing vertegenwoordigt een verstandige en evenwichtige aanpak die werd bereikt na maandenlange onderhandelingen en compromissen. Het volledige persecosysteem is verenigd in zijn steun aan artikel 11, zoals voorgesteld door de Commissie Juridische Zaken.

Elke verdere beperking of wijziging van artikel 11 zou enkel het ongewenste effect hebben van het verwateren van het recht, waardoor het onbruikbaar wordt - met de ongelukkige uitkomst dat zowel uitgevers als journalisten erbij zouden verliezen. Dit zou alleen de actoren ten goede komen die hebben geprofiteerd van het huidige gebrek aan juridische duidelijkheid en die het laatste decennium gratis persinhoud hebben gebruikt ten koste van professionele journalistiek en Europese media. Elke alternatieve oplossing wordt ook sterk tegengewerkt door het hele ecosysteem.

Het recht geeft uitgevers een broodnodige juridische status om te kunnen onderhandelen over eerlijke en werkbare voorwaarden.

Een uitgeversrecht geeft persuitgevers een broodnodige juridische status om te kunnen onderhandelen over eerlijke en werkbare voorwaarden voor de verdeling van persinhoud in de digitale wereld; het zorgt voor een eerlijke en evenredige verdeling van de inkomsten tussen uitgevers en journalisten en is essentieel om de industrie te helpen de toekomst van een onafhankelijke, diverse en vrije pers veilig te stellen.

Om deze redenen vragen wij uw steun voor artikel 11 zoals voorgesteld door de Commissie Juridische Zaken en moedigen we de leden van het Europees Parlement sterk aan om niet te bezwijken voor misleidende claims en vijandige en intimiderende campagnes die worden aangestuurd door tegenstanders van een naburig recht voor persuitgevers.

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Philippe Leruth (IFJ), Mogens Blicher Bjerregård (EFJ), Joy de Looz-Corswarem (EMMA, ENPA), Angela Mills Wade (EPC), Wout van Wijk (NME), Xavier Bouckaert (Roularta Media Group).

Voorafgaand aan de stemming op het auteursrecht in de plenaire vergadering van 12 september, doen de EFJ (Europese Federatie van Journalisten), de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten), EMMA (European Magazine Media Association), ENPA (European Newspaper Publishers 'Association), EPC (European Publishers Council), NME (News Media Europe) gezamenlijk een beroep op de Europese parlementsleden om de bewoordingen van het recht van uitgevers (artikel 11) - zoals voorgesteld door de Commissie Juridische Zaken - te behouden. Samen vertegenwoordigen deze organisaties de belangen van tienduizenden Europese nieuwsmerken, uitgevers en journalisten.Het artikel 11 dat de Commissie Juridische Zaken voorstelt, is een belangrijke stap in het debat: de erkenning van de noodzaak om investeringen in inhoud te beschermen en om het beheer van auteursrechten aan te passen aan de digitale wereld. Maar ook om eerlijke praktijken bij de online exploitatie van nieuwsinhoud te waarborgen en om te zorgen voor een gezonde, democratische, diverse, duurzame en vrije democratische pers ten behoeve van Europese journalisten, burgers en de Europese democratie.Het voorstel zorgt er ook voor dat hyperlinks duidelijk worden uitgesloten uit het bereik van artikel 11 en geen nadelen inhouden voor lezers die artikelen delen, aangezien het enkel van toepassing is op gebruik door aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij.In dit verband hebben de internationale en Europese federaties van journalisten begin juli een overeenstemming bereikt met Europese nieuwsuitgevers over een gezamenlijke aanpak en formulering van Overweging 35, om journalisten een eerlijk deel te bieden van de voordelen die voortvloeien uit het toekomstige naburige recht van de uitgevers.De invoering van het voorgestelde naburige recht in artikel 11 zal een voorspoedig ecosysteem van de pers bevorderen, met een billijke vergoeding voor journalisten, met inbegrip van fotografen en freelancers, en zal de kwaliteit van de inhoud waarborgen.De in de Commissie Juridische zaken gestemde oplossing vertegenwoordigt een verstandige en evenwichtige aanpak die werd bereikt na maandenlange onderhandelingen en compromissen. Het volledige persecosysteem is verenigd in zijn steun aan artikel 11, zoals voorgesteld door de Commissie Juridische Zaken.Elke verdere beperking of wijziging van artikel 11 zou enkel het ongewenste effect hebben van het verwateren van het recht, waardoor het onbruikbaar wordt - met de ongelukkige uitkomst dat zowel uitgevers als journalisten erbij zouden verliezen. Dit zou alleen de actoren ten goede komen die hebben geprofiteerd van het huidige gebrek aan juridische duidelijkheid en die het laatste decennium gratis persinhoud hebben gebruikt ten koste van professionele journalistiek en Europese media. Elke alternatieve oplossing wordt ook sterk tegengewerkt door het hele ecosysteem.Een uitgeversrecht geeft persuitgevers een broodnodige juridische status om te kunnen onderhandelen over eerlijke en werkbare voorwaarden voor de verdeling van persinhoud in de digitale wereld; het zorgt voor een eerlijke en evenredige verdeling van de inkomsten tussen uitgevers en journalisten en is essentieel om de industrie te helpen de toekomst van een onafhankelijke, diverse en vrije pers veilig te stellen.Om deze redenen vragen wij uw steun voor artikel 11 zoals voorgesteld door de Commissie Juridische Zaken en moedigen we de leden van het Europees Parlement sterk aan om niet te bezwijken voor misleidende claims en vijandige en intimiderende campagnes die worden aangestuurd door tegenstanders van een naburig recht voor persuitgevers.Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie.Philippe Leruth (IFJ), Mogens Blicher Bjerregård (EFJ), Joy de Looz-Corswarem (EMMA, ENPA), Angela Mills Wade (EPC), Wout van Wijk (NME), Xavier Bouckaert (Roularta Media Group).