Bedoeling is om zo te komen tot 'een islam die in vrede kan leven met de republiek'. De regering werkt daarvoor met de belangrijkste Franse moslimorganisatie aan een 'verlichte islam'. Macron riep in zijn aankondiging op 'het islamistische separatisme aan te vallen, net als zijn plannen tegen de samenleving'. Tegelijk vroeg Macron ook niet te vallen in 'de valstrik van het amalgaam die gespannen wordt door polemisten en extremisten die alle moslims willen stigmatiseren'.

Andere maatregelen die Macron al aankondigde waren een uitbreiding van het verbod op het dragen van religieuze symbolen naar werknemers in de privé die diensten leveren aan het publiek, en de mogelijkheid voor de staat om in te grijpen als lokale autoriteiten onaanvaardbare toegevingen doen aan islamisten. Als voorbeelden gaf Macron 'religieuze menu's' of gescheiden toegang tot zwembaden. Ook thuisonderwijs wordt aangepakt. Vanaf volgend schooljaar worden alle kinderen vanaf 3 jaar op school verwacht, met uitzondering van uitzonderlijke gevallen waar thuisonderwijs nodig is vanwege medische redenen.

Volgens Macron zijn regelmatig scholen ontdekt waar gebeden wordt tijdens de lesuren en waar leerkrachten een nikab dragen. 'Scholen moeten burgers opleiden, geen gelovigen', beklemtoonde hij. 'Dit is een noodzaak', zei hij nog. 'Ik heb zonder twijfel een van de meest radicale beslissingen genomen sinds de wetten van 1882, en de wetten over gemengd onderwijs uit 1969.'

Vandaag de dag volgen meer dan 50.000 kinderen thuisonderwijs, en Macron zei dat dat aantal elk jaar toeneemt. Daarnaast zal elke organisatie die subsidies aanvraagt een 'contract moeten tekenen waarmee ze zich achter de waarden van de republiek scharen'. De maatregelen zullen deel uitmaken van een wetsvoorstel dat op 9 december wordt voorgesteld.

Bedoeling is om zo te komen tot 'een islam die in vrede kan leven met de republiek'. De regering werkt daarvoor met de belangrijkste Franse moslimorganisatie aan een 'verlichte islam'. Macron riep in zijn aankondiging op 'het islamistische separatisme aan te vallen, net als zijn plannen tegen de samenleving'. Tegelijk vroeg Macron ook niet te vallen in 'de valstrik van het amalgaam die gespannen wordt door polemisten en extremisten die alle moslims willen stigmatiseren'. Andere maatregelen die Macron al aankondigde waren een uitbreiding van het verbod op het dragen van religieuze symbolen naar werknemers in de privé die diensten leveren aan het publiek, en de mogelijkheid voor de staat om in te grijpen als lokale autoriteiten onaanvaardbare toegevingen doen aan islamisten. Als voorbeelden gaf Macron 'religieuze menu's' of gescheiden toegang tot zwembaden. Ook thuisonderwijs wordt aangepakt. Vanaf volgend schooljaar worden alle kinderen vanaf 3 jaar op school verwacht, met uitzondering van uitzonderlijke gevallen waar thuisonderwijs nodig is vanwege medische redenen. Volgens Macron zijn regelmatig scholen ontdekt waar gebeden wordt tijdens de lesuren en waar leerkrachten een nikab dragen. 'Scholen moeten burgers opleiden, geen gelovigen', beklemtoonde hij. 'Dit is een noodzaak', zei hij nog. 'Ik heb zonder twijfel een van de meest radicale beslissingen genomen sinds de wetten van 1882, en de wetten over gemengd onderwijs uit 1969.' Vandaag de dag volgen meer dan 50.000 kinderen thuisonderwijs, en Macron zei dat dat aantal elk jaar toeneemt. Daarnaast zal elke organisatie die subsidies aanvraagt een 'contract moeten tekenen waarmee ze zich achter de waarden van de republiek scharen'. De maatregelen zullen deel uitmaken van een wetsvoorstel dat op 9 december wordt voorgesteld.