Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe had op 26 maart de ratificatie van de wet opgeschort na de indiening van een dringend beroep door een groep burgers onder aanvoering van de vroegere AfD-oprichter Bernd Lucke. Ze kanten zich tegen het idee dat de Europese Unie schulden gaat maken om het relancefonds te financieren. Het hof wijst het dringende beroep echter af.

De Duitse rechters spreken zich nog niet ten gronde uit over de grondwettelijkheid, maar het lijkt hen volgens een eerste onderzoek van de tekst 'niet heel waarschijnlijk' dat er in de hoofdprocedure een schending zal worden gevonden. Gelet op de gevolgen acht het hof het daarom raadzaam het dringende beroep af te wijzen.

Het Europese relanceplan moet de economie erbovenop helpen na de coronacrisis. De lidstaten ontvangen een deel als subsidies, en kunnen daarnaast ook beroep doen op gunstige leningen. De Commissie gaat dat geld lenen op de financiële markten. Ze kan dat echter pas doen wanneer alle lidstaten hebben ingestemd met een verhoging van de eigen middelen van de EU.

Met de afwijzing van het beroep bij het grondwettelijke hof in Duitsland, de grootste financier van de EU, is alvast een hinderpaal uit de weg geruimd om het plan vanaf de zomer uit te rollen, zoals de Commissie heeft vooropgesteld. België heeft de ratificatie reeds voltooid, maar een tiental lidstaten, waaronder Polen en Hongarije, moet het licht nog op groen zetten.

Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe had op 26 maart de ratificatie van de wet opgeschort na de indiening van een dringend beroep door een groep burgers onder aanvoering van de vroegere AfD-oprichter Bernd Lucke. Ze kanten zich tegen het idee dat de Europese Unie schulden gaat maken om het relancefonds te financieren. Het hof wijst het dringende beroep echter af. De Duitse rechters spreken zich nog niet ten gronde uit over de grondwettelijkheid, maar het lijkt hen volgens een eerste onderzoek van de tekst 'niet heel waarschijnlijk' dat er in de hoofdprocedure een schending zal worden gevonden. Gelet op de gevolgen acht het hof het daarom raadzaam het dringende beroep af te wijzen. Het Europese relanceplan moet de economie erbovenop helpen na de coronacrisis. De lidstaten ontvangen een deel als subsidies, en kunnen daarnaast ook beroep doen op gunstige leningen. De Commissie gaat dat geld lenen op de financiële markten. Ze kan dat echter pas doen wanneer alle lidstaten hebben ingestemd met een verhoging van de eigen middelen van de EU. Met de afwijzing van het beroep bij het grondwettelijke hof in Duitsland, de grootste financier van de EU, is alvast een hinderpaal uit de weg geruimd om het plan vanaf de zomer uit te rollen, zoals de Commissie heeft vooropgesteld. België heeft de ratificatie reeds voltooid, maar een tiental lidstaten, waaronder Polen en Hongarije, moet het licht nog op groen zetten.