In de nacht van 31 januari op 1 februari verlaat het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie. Toch is de brexit nog niet afgelopen. Het akkoord dat Londen en Brussel eind vorig jaar overeenkwamen behandelt enkel afspraken over de boedelscheiding. Die afspraken moeten de komende maanden worden omgezet. Zo zal het Verenigd Koninkrijk de voorbereidingen moeten treffen voor de controles op het goederenverkeer tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië - ook al beweert Brits premier Boris Johnson dat die er niet komen.
...

In de nacht van 31 januari op 1 februari verlaat het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie. Toch is de brexit nog niet afgelopen. Het akkoord dat Londen en Brussel eind vorig jaar overeenkwamen behandelt enkel afspraken over de boedelscheiding. Die afspraken moeten de komende maanden worden omgezet. Zo zal het Verenigd Koninkrijk de voorbereidingen moeten treffen voor de controles op het goederenverkeer tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië - ook al beweert Brits premier Boris Johnson dat die er niet komen. Bovendien is er over de toekomstige relatie is amper iets beslist. Beide partijen geraakten het enkel eens over niet-bindende politieke verklaring die het raamwerk moet vormen voor de tweede onderhandelingsronde. De komende maanden zullen de twee praten over een waaier onderwerpen: handel, migratie, visserij, data, financiële diensten, nucleaire samenwerking ... Beginnen doen ze met een overkoepelend institutioneel kader waarin al die verscheidene domeinen moeten passen. De brexit zal dus niet meteen van het voorplan verdwijnen. Mogelijk worden de komende gesprekken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog moeilijker dan de vorige. Wat staat er allemaal te gebeuren? Bekijk hier de tijdlijn. Verdere uitleg onder de afbeelding. 1 februariDe brexit is een feit. Het Verenigd Koninkrijk verlaat om 23.00 uur lokale tijd de Europese Unie. Waarom gebeurt dat niet om middernacht? Het terugtrekkingsakkoord is Europese wetgeving en daarom in de Europese tijdsregeling van kracht. Het Verenigd Koninkrijk kan de uitstap niet meer terugdraaien. Wil het opnieuw tot de Europese Unie toetreden, dan moet het de officiële procedure doorlopen. Op 1 februari begint een transitieperiode waarin het Verenigd Koninkrijk gebonden blijft aan het gros van de Europese regelgeving. Het blijft bijdragen aan het Europese budget en moet alle gemaakte afspraken nakomen, maar verliest vertegenwoordiging in de Europese instellingen en toegang tot het Europese diplomatieke netwerk. Het aantal zetels in het Europees Parlement daalt van 751 tot 705. De Britse vlaggen aan de Europese gebouwen worden neergelaten, de Britse ambassade in Brussel doet hetzelfde met de Europese vlag. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk treffen verdere voorbereidingen voor de start van de onderhandelingen. Informele ontmoetingen tussen beide partijen gaan verder. 25 februariNormaal gezien steken de Europese staatshoofden en regeringsleiders zonder het Verenigd Koninkrijk op 25 februari de koppen bij elkaar. De bedoeling? Een solide standpunt ontwikkelen om de onderhandelingen langs Europese zijde vlot te laten verlopen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken blazen verzamelen op de Raad Algemene Zaken om de Commissie het mandaat te geven om de gesprekken aan te vatten. 1 maartDe start van de formele onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.1-30 JuniDe politieke verklaring voorziet een nieuwe top tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op een nog te bepalen datum in de maand juni. Daarop moet de voortgang van de onderhandelingen geëvalueerd worden. 30 juniBeide partijen hopen tegen ten laatste het einde van de maand een akkoord over visserij en elkaars wateren te vinden. Nog voor het begin van zomervakantie wil Brussel en Londen een beslissing nemen over de toegang van elkaars financiële producten en diensten. Dat gebeurt aan de hand van het zogenaamde equivalentie-principe, waarbij beide partijen elkaars standaarden kunnen erkennen. Over alle andere domeinen hebben het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in principe wel de tijd tot het einde van het jaar. 1 juli In het terugtrekkingsakkoord is afgesproken dat de transitieperiode eenmaal kan worden verlengd voor een periode van een of twee jaar. Dat moet evenwel voor 1 juli in kannen en kruiken zijn. Zo niet, dan loopt de transitieperiode per definitie af op 31 december 2020. Boris Johnson heeft meermaals aangegeven dat hij de overgangsfase niet zal verlengen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is er op haar beurt niet van overtuigd dat de tijdsspanne van elf maanden zal volstaan om de afspraken uit het scheidingsakkoord om te zetten en de onderhandelingen over de toekomstige relatie af te ronden. 26 novemberEuropese ambtenaren laten optekenen dat de onderhandelingen over de toekomstige relatie tegen 26 november afgerond moeten zijn. Anders zou zowel de omzetting in Europese en Britse wetgeving als de omzetting in de praktijk niet haalbaar zijn tegen het einde van de transitieperiode. 31 decemberTenzij Boris Johnson op zijn eerdere belofte is teruggekomen, loopt de transitieperiode op 31 december om middernacht af. De Europese wetgeving is niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Hebben Brussel en Londen een akkoord bereikt? Zo, niet dan volgt alsnog een harde brexit zonder akkoord die - op de zaken uit het echtscheidingsovereenkosmt na - zwaar zal uitvallen.