'Eindelijk gaan we de werknemers beter beschermen', zegt een opgetogen Kathleen Van Brempt (S&D - SP.A) na de goedkeuring van de beschermende maatregelen voor flexibele arbeid. Ze steunt voluit het akkoord tussen het Europees parlement en de bevoegde ministers over de instelling van een Arbeidsautoriteit.
...