'Ik was gisteren in een ziekenhuis waar er patiënten met het coronavirus lagen en heb iedereen de hand geschud', vertelde Brits premier Boris Johnson dinsdagmiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street. Johnson verduidelijkte dat hij de coronapatiënten zelf geen hand had gegeven. Toch neemt BoJo het niet erg nauw met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om zo weinig mogelijk mensen de hand te drukken. In totaal zijn er in het Verenigd Koninkrijk momenteel 85 besmettingen bekend, een aantal dat de komende dagen zonder twijfel nog zal toenemen.
...

'Ik was gisteren in een ziekenhuis waar er patiënten met het coronavirus lagen en heb iedereen de hand geschud', vertelde Brits premier Boris Johnson dinsdagmiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street. Johnson verduidelijkte dat hij de coronapatiënten zelf geen hand had gegeven. Toch neemt BoJo het niet erg nauw met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om zo weinig mogelijk mensen de hand te drukken. In totaal zijn er in het Verenigd Koninkrijk momenteel 85 besmettingen bekend, een aantal dat de komende dagen zonder twijfel nog zal toenemen. Opvallend: de coronacrisis doorkruist eveneens het brexitdossier. Momenteel coördineert het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC) vanuit de Zweedse hoofdstad Stockholm in nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie een Europese aanpak. Het ECDC stuurt onder meer het zogenaamde Early Warning and Response System (EWRS) aan, een alarmsysteem dat grensoverschrijdende risico's voor de volksgezondheid probeert te voorkomen. Het EWRS bundelt daarnaast alle relevante data, die het doorspeelt aan het Europese Health Security Committee van de Europese Commissie, dat in overleg met de lidstaten eventuele noodmaatregelen kan nemen. Het ECDC is natuurlijk een Europese instelling waar het Verenigd Koninkrijk sinds 1 februari geen deel meer van uitmaakt. Wel kan het tijdens de transitieperiode - die normaal afloopt op 1 januari 2021 - gebruik blijven maken van de diensten van het orgaan. Weliswaar zonder afvaardiging: Brits minister voor Volksgezondheid Matt Hancock is niet uitgenodigd op de vergaderingen waar de ministers van de lidstaten dezer dagen gemeenschappelijke afspraken maken over het coronavirus. Ook maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van het Europees Medicijnenagentschap, dat onderzoek ondersteunt naar een vaccin. Experten vrezen dat farmaceutische bedrijven voorkeur zullen geven aan de grotere Europese markt en het Verenigd Koninkrijk dus een rijtje opschuift in de rangorde. Momenteel lopen de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de Europese Unie. Vanzelfsprekend maakt ook de deelname aan het ECDC deel uit van de gesprekken. Maar wie wil nemen, moet ook geven. Noorwegen, Liechtenstein en IJsland - geen lidstaten van de Europese Unie - maken wel deel uit van het ERWS. Ze vallen dan ook bijvoorbeeld onder het vrije verkeer van personen. Kandidaat-lidstaten en piepkleine landen zoals San Marino krijgen een beperkte toegang tot de organisatie. Er zijn wel derde landen buiten de Europese Economische Ruimte die gedeeltelijke toegang krijgen tot het EWRS, maar dat gebeurt op een minder diepgaande manier via de Internationale Gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Britse media hebben het Britse ministerie van Volksgezondheid en tal van gezondheidsexperts er bij de regering-Johnson voor gepleit om in de toekomst deel te blijven uitmaken van het Europese alarmsysteem. Dat viel in Downing Street echter op een koude steen omdat het ingaat tegen de rode lijnen die Johnson tijdens de onderhandelingen heeft bepaald. Pandemieën of niet, de Britten willen koste wat het kost vasthouden aan het soevereiniteitsidee. Niet-lidstaat Zwitserland, dat momenteel in dispuut ligt met de Europese Unie over regels van de interne markt, kreeg pas toegang eenmaal het coronavirus in China al een tijdlang was uitgebroken. 'Eigenlijk komt dat te laat. Het kost tijd om ons in te werken', vertelde Daniel Koch, topman bij het Zwitserse ministerie van Volksgezondheid, eind vorige maand aan persagentschap Reuters. Hoewel het niet ondenkbaar is dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de brexit toch nog zullen samenwerken op het vlak van Volksgezondheid, zal die samenwerking niet zo diepgaand zijn als vandaag het geval is. Volgens een wiskundig model van virologen aan de universiteit van Bazel zal de piek van het coronavirus pas plaatsvinden in de winter van 2021, het moment waarop de Britten van plan zijn de Unie te verlaten. Intussen is het eerste geval van een coronabesmetting bij het personeel van de Europese Unie vastgesteld. Boris Johnson of zijn onderhandelaar David Frost passen maar beter goed op wanneer ze in Brussel komen onderhandelen.