Grenzen dicht. Ons land nam de maatregel tijdens de eerste golf, en wellicht heeft het in Finland een tweede golf voorkomen. De Belgische regering zou het Finse voorbeeld kunnen volgen, zegt professor Hendrik Vos. 'De Europese Commissie zal een lidstaat die zijn grenzen wil sluiten niet tegenhouden. Maar het klopt wel dat ze dat in Europa niet graag hebben. Een lidstaat hermetisch afsluiten is trouwens sowieso geen optie. Onze economie is in hoge mate afhankelijk van internationale productieketens. De bevoorrading, die voornamelijk via vrachtwagens gebeurt, moet gewoon doorgaan.
...

Grenzen dicht. Ons land nam de maatregel tijdens de eerste golf, en wellicht heeft het in Finland een tweede golf voorkomen. De Belgische regering zou het Finse voorbeeld kunnen volgen, zegt professor Hendrik Vos. 'De Europese Commissie zal een lidstaat die zijn grenzen wil sluiten niet tegenhouden. Maar het klopt wel dat ze dat in Europa niet graag hebben. Een lidstaat hermetisch afsluiten is trouwens sowieso geen optie. Onze economie is in hoge mate afhankelijk van internationale productieketens. De bevoorrading, die voornamelijk via vrachtwagens gebeurt, moet gewoon doorgaan. 'Daarbovenop komt nog het grensverkeer van mensen die in het ene land werken of studeren en in het andere land wonen. Of denk aan families die deels aan de ene en deels aan de andere kant van een grens wonen. Je zult uitzonderingen altijd moeten aanvaarden, en strikt moeten toekijken of niemand door de mazen van het net wil glippen. Dat maakt zo'n operatie moeilijk uit te voeren. Bovendien moet je alles ook nog goed kunnen uitleggen. Als ik enkele weken de kluizenaar wil uithangen in een Frans bos, loop ik vanuit virologisch standpunt wellicht minder gevaar dan iemand die hier een paar keer in de week in de rij gaat staan om een pakje op te pikken bij een afhaalpunt.' De meeste wetenschappers vinden dat de Commissie niet-essentiële reizen beter zou verbieden. Hendrik Vos: Een verbod op reizen zit niet in het DNA van het Europese project. Dat komt zeker ook omdat de beleidsmakers die daarover beslissen mensen zijn die gemakkelijk en regelmatig de grenzen overschrijden. Vanuit die bubbel zul je niet makkelijk te horen krijgen dat de grenzen maar beter nog eens een paar maanden dichtgegooid kunnen worden. Vergelijk het met de Belgische beslissing tijdens de eerste golf om fietsen toe te staan en vissen bijvoorbeeld niet. Wellicht is dat alleen maar te verklaren doordat de 'fietserslobby' meer toegang heeft tot besluitvormers dan de visserslobby. Net als bij het fietsen kun je trouwens ook perfect uitleggen waarom reizen naar het buitenland op een veilige manier kan. Dat sommige mensen niet veilig reizen, is ongetwijfeld een feit. Maar hoe ga je bepalen wie dat dan wel zijn? Het lockdownbeleid wordt vandaag bepaald door de lidstaten of de regio's. Dat zorgt voor fenomenen als 'kapsalontoerisme'. Belgen die dicht bij de grens wonen, laten hun haar knippen bij Nederlandse kappers die open mochten blijven. Een eenvormig Europees coronabeleid zou zulke inconsequenties vermijden. Vos: Ik begrijp de logica, al denk ik niet dat zoiets op dit ogenblik realistisch is. Stel je voor dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zou zeggen: volgende week gaan alle kapperszaken in Europa dicht. Het verzet tegen de coronamaatregelen zou nog veel groter zijn. Europa heeft daar de autoriteit en de legitimiteit niet voor. In de praktijk zie je ook dat elk land dat met zijn eigen visie en in zijn eigen tempo aanpakt. Met zo'n Europese aanpak was het voor de Zweden onmogelijk geweest om het op hun manier te doen. Het idee dat 'Brussel' zulke ingrijpende beslissingen zou nemen, daar is Europa echt nog niet klaar voor. De oppositie zou niet te overzien zijn.