De voorbije week rapporteerde meer dan de helft van de 53 Europese landen een duidelijke stijging van de besmettingen met covid-19 in alle leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe besmettingen in Europa steeg met 18 procent. In de vijf andere regio's van de WHO werd een daling gemeld.

Vijfenveertig landen en gebieden geven de aanbeveling scholen open te houden met maatregelen ter preventie en controle van besmettingen. In zeven landen zijn scholen deels of volledig gesloten, twee landen kiezen voor afstandsonderwijs.

'De wijdverbreide schoolsluitingen van vorig jaar, die het onderricht van miljoenen kinderen en adolescenten ontregelden, hebben meer kwaad dan goed gedaan', zei Hans Henri Kluge, de directeur van WHO voor Europa. 'We kunnen niet opnieuw dezelfde vergissing begaan.'

In plaats van scholen te sluiten raadt de WHO een brede waaier aan maatregelen aan, waaronder afstand houden, handen wassen, een mondmasker dragen, testen en klaslokalen voldoende verluchten.

De voorbije week rapporteerde meer dan de helft van de 53 Europese landen een duidelijke stijging van de besmettingen met covid-19 in alle leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe besmettingen in Europa steeg met 18 procent. In de vijf andere regio's van de WHO werd een daling gemeld. Vijfenveertig landen en gebieden geven de aanbeveling scholen open te houden met maatregelen ter preventie en controle van besmettingen. In zeven landen zijn scholen deels of volledig gesloten, twee landen kiezen voor afstandsonderwijs. 'De wijdverbreide schoolsluitingen van vorig jaar, die het onderricht van miljoenen kinderen en adolescenten ontregelden, hebben meer kwaad dan goed gedaan', zei Hans Henri Kluge, de directeur van WHO voor Europa. 'We kunnen niet opnieuw dezelfde vergissing begaan.' In plaats van scholen te sluiten raadt de WHO een brede waaier aan maatregelen aan, waaronder afstand houden, handen wassen, een mondmasker dragen, testen en klaslokalen voldoende verluchten.