Om ervoor te zorgen dat beleggers hun geld zoveel mogelijk investeren in economische activiteiten die het meeste bijdragen aan de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen, heeft de Commissie een aantal criteria vastgelegd die bepalen welke activiteiten als groen en duurzaam getaxeerd kunnen worden.

Maar in tegenstelling tot eerdere plannen wordt aardgas voorlopig 'niet inbegrepen en niet uitgesloten', meldde de Commissie. Uit de publieke feedback bleek dat er 'zeer uiteenlopende standpunten' bestaan over de inclusie van de fossiele energiebron. Later dit jaar buigt ze zich opnieuw over gas en 'verwante technologieën'.

De Commissie wou de gascentrales oorspronkelijk rangschikken als een 'overgangsactiviteit', op voorwaarde dat ze kolencentrales vervangen en de switch naar hernieuwbare bronnen faciliteren. Daarop kwam echter heel wat protest van milieubewegingen, parlementsleden en een aantal lidstaten, zoals Oostenrijk, Denemarken en Spanje.

Ook inzake kernenergie hakt de Commissie nog geen knopen door. Een aantal lidstaten, Frankrijk op kop, wil dat Europa kernenergie erkent als 'duurzame' energie die een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen klimaatverandering. De Commissie wil wachten op een aantal rapporten van expertengroepen vooraleer een beslissing te nemen.

'We hadden ook kunnen beslissen om niets te doen zolang er niet over alles was beslist, maar daarvoor hadden we de tijd niet', verdedigde eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness. De Ierse wijst erop dat deze eerste gedelegeerde handeling in het kader van de taxonomieverordening al 80 procent van de uitstoot dekt. 'Dat is al een grote stap vooruit', meent McGuinness, die erop wees dat de hele oefening steeds zal aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen op vlak van wetenschap en technologie.

Om ervoor te zorgen dat beleggers hun geld zoveel mogelijk investeren in economische activiteiten die het meeste bijdragen aan de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen, heeft de Commissie een aantal criteria vastgelegd die bepalen welke activiteiten als groen en duurzaam getaxeerd kunnen worden. Maar in tegenstelling tot eerdere plannen wordt aardgas voorlopig 'niet inbegrepen en niet uitgesloten', meldde de Commissie. Uit de publieke feedback bleek dat er 'zeer uiteenlopende standpunten' bestaan over de inclusie van de fossiele energiebron. Later dit jaar buigt ze zich opnieuw over gas en 'verwante technologieën'. De Commissie wou de gascentrales oorspronkelijk rangschikken als een 'overgangsactiviteit', op voorwaarde dat ze kolencentrales vervangen en de switch naar hernieuwbare bronnen faciliteren. Daarop kwam echter heel wat protest van milieubewegingen, parlementsleden en een aantal lidstaten, zoals Oostenrijk, Denemarken en Spanje. Ook inzake kernenergie hakt de Commissie nog geen knopen door. Een aantal lidstaten, Frankrijk op kop, wil dat Europa kernenergie erkent als 'duurzame' energie die een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen klimaatverandering. De Commissie wil wachten op een aantal rapporten van expertengroepen vooraleer een beslissing te nemen. 'We hadden ook kunnen beslissen om niets te doen zolang er niet over alles was beslist, maar daarvoor hadden we de tijd niet', verdedigde eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness. De Ierse wijst erop dat deze eerste gedelegeerde handeling in het kader van de taxonomieverordening al 80 procent van de uitstoot dekt. 'Dat is al een grote stap vooruit', meent McGuinness, die erop wees dat de hele oefening steeds zal aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen op vlak van wetenschap en technologie.