Dat staat in een brief die Ombudsman Emily O'Reilly aan Frontex-directeur Fabrice Leggeri bezorgde. Aanleiding zijn de aantijgingen over 'pushbacks' in de Middellandse Zee door de Griekse kustwacht vorige maand, waarbij Frontex-agenten niet zouden hebben ingegrepen.

O'Reilly is op eigen initiatief een onderzoek gestart, zegt ze in haar brief. Concreet vraagt ze Frontex om meer inzicht te geven in de klachtenprocedure voor asielzoekers die menen dat hun grondrechten door het agentschap zijn geschonden. Die procedure werd in 2015 op poten gezet, na een eerder onderzoek van de Ombudsman. Frontex stelde toen ook een onafhankelijke ambtenaar aan die de klachtenprocedure in goede banen moet leiden.

De Europese Ombudsman wil vijf jaar later weten of en hoe dat mechanisme werkt en of de 'Fundamental Rights Officer' effectief onafhankelijk kan werken. Aanleiding zijn de beschuldigingen tegen Frontex over pushbacks in de Middellandse Zee. Het agentschap kwam vorige maand in opspraak omdat Frontex-agenten niet zouden hebben ingegrepen toen de Griekse kustwacht op de Middellandse Zee boten met asielzoekers wegstuurde. De Griekse autoriteiten onderzoeken de zaak. Het verbod op pushbacks is een pijler in het internationaal recht.

Frontex-directeur Fabrice Leggeri benadrukte vorige maand dat het agentschap geen schendingen van fundamentele rechten van asielzoekers tolereert en dat er geen bewijs was voor de aantijgingen.

Dat staat in een brief die Ombudsman Emily O'Reilly aan Frontex-directeur Fabrice Leggeri bezorgde. Aanleiding zijn de aantijgingen over 'pushbacks' in de Middellandse Zee door de Griekse kustwacht vorige maand, waarbij Frontex-agenten niet zouden hebben ingegrepen.O'Reilly is op eigen initiatief een onderzoek gestart, zegt ze in haar brief. Concreet vraagt ze Frontex om meer inzicht te geven in de klachtenprocedure voor asielzoekers die menen dat hun grondrechten door het agentschap zijn geschonden. Die procedure werd in 2015 op poten gezet, na een eerder onderzoek van de Ombudsman. Frontex stelde toen ook een onafhankelijke ambtenaar aan die de klachtenprocedure in goede banen moet leiden. De Europese Ombudsman wil vijf jaar later weten of en hoe dat mechanisme werkt en of de 'Fundamental Rights Officer' effectief onafhankelijk kan werken. Aanleiding zijn de beschuldigingen tegen Frontex over pushbacks in de Middellandse Zee. Het agentschap kwam vorige maand in opspraak omdat Frontex-agenten niet zouden hebben ingegrepen toen de Griekse kustwacht op de Middellandse Zee boten met asielzoekers wegstuurde. De Griekse autoriteiten onderzoeken de zaak. Het verbod op pushbacks is een pijler in het internationaal recht. Frontex-directeur Fabrice Leggeri benadrukte vorige maand dat het agentschap geen schendingen van fundamentele rechten van asielzoekers tolereert en dat er geen bewijs was voor de aantijgingen.