De voorstellen voor de totaal toegestane vangsten (TAC's) slaan op visbestanden in de Europese wateren van de Atlantische Oceaan, het Kattegat en het Skagerrak. De Commissie pleit er onder meer voor om meer dan 20 procent minder tong te vissen uit de Golf van Biskaje en ten westen van Ierland. Ook de TAC's voor langoustines in het Kattegat en het Skagerrak en kabeljauw in het Kattegat moeten met meer dan 20 procent afgebouwd worden. Anderzijds worden voor vijf andere visbestanden verhoogde TAC's voorgesteld.

De Commissie beklemtoont dat ze zich bij het bepalen van de TAC's baseert op wetenschappelijk advies over de toestand van de visbestanden. De TAC's moeten garanderen dat bestanden niet overbevist worden, en tegelijkertijd de Europese vissers voldoende vangstmogelijkheden bieden. De Europese visserijministers hebben het laatste woord. Zij komen op 13 en 14 december bijeen in Brussel om de definitieve TAC's voor 2022 vast te leggen. Voorafgaand is ook nog overleg met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

De voorstellen voor de totaal toegestane vangsten (TAC's) slaan op visbestanden in de Europese wateren van de Atlantische Oceaan, het Kattegat en het Skagerrak. De Commissie pleit er onder meer voor om meer dan 20 procent minder tong te vissen uit de Golf van Biskaje en ten westen van Ierland. Ook de TAC's voor langoustines in het Kattegat en het Skagerrak en kabeljauw in het Kattegat moeten met meer dan 20 procent afgebouwd worden. Anderzijds worden voor vijf andere visbestanden verhoogde TAC's voorgesteld. De Commissie beklemtoont dat ze zich bij het bepalen van de TAC's baseert op wetenschappelijk advies over de toestand van de visbestanden. De TAC's moeten garanderen dat bestanden niet overbevist worden, en tegelijkertijd de Europese vissers voldoende vangstmogelijkheden bieden. De Europese visserijministers hebben het laatste woord. Zij komen op 13 en 14 december bijeen in Brussel om de definitieve TAC's voor 2022 vast te leggen. Voorafgaand is ook nog overleg met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.