Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. De Green Deal die de netto-uitstoot over 30 jaar tot 0 moet herleiden, werd vorige maand voorgesteld. De Commissie denkt ook aan een CO2-taks voor buitenlandse bedrijven die goederen invoeren die de Europese bedrijven op een meer klimaatvriendelijke manier produceren. 'Het zou zinloos zijn onze uitstoot in eigen contreien te reduceren om dan de import van CO2 gewoon te verhogen en het is een kwestie van billijkheid tegenover onze bedrijven en werknemers', zei Europees Commissievoorzitster von der Leyen in Davos. 'We moeten hen tegen oneerlijke concurrentie beschermen.

De Commissie gebruikt het mechanisme liever niet, maar houdt het wel achter de hand, benadrukte von der Leyen. 'Ik geef er de voorkeur aan onze handelspartners te overtuigen om met ons samen te werken aan een gelijk speelveld, zo zijn we allemaal in het voordeel. Als er één wereldwijde trend is, dan hebben we die CO2-belasting niet nodig.' In haar speech pleitte von der Leyen verder nog vóór wereldwijde samenwerking en ook tegen nationalisme. 'Het gaat niet alleen om één president, één land of één partij. Het is een globaal fenomeen, gedreven door persoonlijke gevoelens', zei de Duitse. Europa wil zich inzetten voor een 'herontdekking van de kracht van samenwerking, op basis van rechtvaardigheid en wederzijds respect', klonk het. (

Europa wil in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. De Green Deal die de netto-uitstoot over 30 jaar tot 0 moet herleiden, werd vorige maand voorgesteld. De Commissie denkt ook aan een CO2-taks voor buitenlandse bedrijven die goederen invoeren die de Europese bedrijven op een meer klimaatvriendelijke manier produceren. 'Het zou zinloos zijn onze uitstoot in eigen contreien te reduceren om dan de import van CO2 gewoon te verhogen en het is een kwestie van billijkheid tegenover onze bedrijven en werknemers', zei Europees Commissievoorzitster von der Leyen in Davos. 'We moeten hen tegen oneerlijke concurrentie beschermen. De Commissie gebruikt het mechanisme liever niet, maar houdt het wel achter de hand, benadrukte von der Leyen. 'Ik geef er de voorkeur aan onze handelspartners te overtuigen om met ons samen te werken aan een gelijk speelveld, zo zijn we allemaal in het voordeel. Als er één wereldwijde trend is, dan hebben we die CO2-belasting niet nodig.' In haar speech pleitte von der Leyen verder nog vóór wereldwijde samenwerking en ook tegen nationalisme. 'Het gaat niet alleen om één president, één land of één partij. Het is een globaal fenomeen, gedreven door persoonlijke gevoelens', zei de Duitse. Europa wil zich inzetten voor een 'herontdekking van de kracht van samenwerking, op basis van rechtvaardigheid en wederzijds respect', klonk het. (