In het rapport stelt de Commissie vast dat België de voorbije jaren hervormingen op domeinen als pensioenen, belastingen en de arbeidsmarkt heeft ingeleid, maar vele hervormingen zijn halfweg blijven steken. Er is nochtans meer nodig om uitdagingen als de vergrijzing en de matige productiviteitsgroei aan te pakken, zo staat in het rapport. 'Terwijl de hervormingen wel voortgezet kunnen worden op het niveau van de regio's en de gemeenschappen heeft de aanhoudende situatie van een regering in lopende zaken geleid tot een bijna totale stilstand van het hervormingsproces op federaal niveau', zo stelt het rapport vast.

De Commissie beveelt onder meer een herijking van de overheidsfinanciën aan, waar meer ruimte moet gecreëerd worden voor groeivriendelijke investeringen. Ook hervormingen op de arbeidsmarkt, waar nog steeds te mensen aan het werk zijn, zou helpen om de overheidsfinanciën gezonder te maken en beter bestand te maken tegen slechtere economische tijden.

Het landenrapport maakt deel uit van het Europese semester, de jaarlijkse cyclus waarin de Commissie het sociaaleconomisch en budgettair beleid van de lidstaten probeert te coördineren. Die mondt binnen enkele maanden uit in de landenspecifieke aanbevelingen. Deels door het uitblijven van een regering met volwaardige bevoegdheden heeft België maar beperkte vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de aanbevelingen van 2019.

In het rapport stelt de Commissie vast dat België de voorbije jaren hervormingen op domeinen als pensioenen, belastingen en de arbeidsmarkt heeft ingeleid, maar vele hervormingen zijn halfweg blijven steken. Er is nochtans meer nodig om uitdagingen als de vergrijzing en de matige productiviteitsgroei aan te pakken, zo staat in het rapport. 'Terwijl de hervormingen wel voortgezet kunnen worden op het niveau van de regio's en de gemeenschappen heeft de aanhoudende situatie van een regering in lopende zaken geleid tot een bijna totale stilstand van het hervormingsproces op federaal niveau', zo stelt het rapport vast. De Commissie beveelt onder meer een herijking van de overheidsfinanciën aan, waar meer ruimte moet gecreëerd worden voor groeivriendelijke investeringen. Ook hervormingen op de arbeidsmarkt, waar nog steeds te mensen aan het werk zijn, zou helpen om de overheidsfinanciën gezonder te maken en beter bestand te maken tegen slechtere economische tijden. Het landenrapport maakt deel uit van het Europese semester, de jaarlijkse cyclus waarin de Commissie het sociaaleconomisch en budgettair beleid van de lidstaten probeert te coördineren. Die mondt binnen enkele maanden uit in de landenspecifieke aanbevelingen. Deels door het uitblijven van een regering met volwaardige bevoegdheden heeft België maar beperkte vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de aanbevelingen van 2019.