De zogenaamde Brexit Adjustment Reserve (BAR) wordt gespijsd met 5 miljard euro aan Europees geld. Daarvan wordt nog voor het einde van dit jaar 1,6 miljard euro overgemaakt aan de lidstaten. In 2022 en 2023 wordt telkens nog eens 1,2 miljard euro verdeeld. Het resterende miljard euro wordt in 2025 beschikbaar gemaakt.

België had vorig jaar tijdens de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting hard gelobbyd voor het fonds. Over de verdeling van de pot is nadien ook nog flink gebikkeld. Ons land krijgt uiteindelijk 353 miljoen euro. Inflatie meegerekend zou het bedrag kunnen oplopen tot 375 en 380 miljoen euro.

'Dankzij heldere criteria zullen de 5 miljard euro terecht komen waar ze echt nodig zijn', zegt de Duitstalige Belg Pascal Arimont (EVP), die het dossier door het parlement loodste. Voor de verdeling per lidstaat wordt vooral rekening gehouden met de handel met het VK en de hoeveelheid vis die in Britse wateren gevangen wordt. Ierland is met ruim één miljard euro de grootste begunstigde, gevolgd door Nederland met 810 miljoen euro en Frankrijk met 672 miljoen euro.

De zogenaamde Brexit Adjustment Reserve (BAR) wordt gespijsd met 5 miljard euro aan Europees geld. Daarvan wordt nog voor het einde van dit jaar 1,6 miljard euro overgemaakt aan de lidstaten. In 2022 en 2023 wordt telkens nog eens 1,2 miljard euro verdeeld. Het resterende miljard euro wordt in 2025 beschikbaar gemaakt. België had vorig jaar tijdens de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting hard gelobbyd voor het fonds. Over de verdeling van de pot is nadien ook nog flink gebikkeld. Ons land krijgt uiteindelijk 353 miljoen euro. Inflatie meegerekend zou het bedrag kunnen oplopen tot 375 en 380 miljoen euro. 'Dankzij heldere criteria zullen de 5 miljard euro terecht komen waar ze echt nodig zijn', zegt de Duitstalige Belg Pascal Arimont (EVP), die het dossier door het parlement loodste. Voor de verdeling per lidstaat wordt vooral rekening gehouden met de handel met het VK en de hoeveelheid vis die in Britse wateren gevangen wordt. Ierland is met ruim één miljard euro de grootste begunstigde, gevolgd door Nederland met 810 miljoen euro en Frankrijk met 672 miljoen euro.