De Commissie had normaal gezien op 1 november haar ambtstermijn moeten aanvatten, maar het parlement schoot de kandidaturen van drie voorgedragen commissarissen af. Hun vervanging nam de nodige tijd in beslag. De ploeg van Ursula von der Leyen telt geen 28, maar slechts 27 commissarissen.

Wegens de aanstaande verkiezingen en de op stapel staande brexit, weigerde de Britse regering een kandidaat-commissaris voor te dragen. In de Commissie wordt Didier Reynders bevoegd voor Justitie en de bescherming van de rechtsstatelijke principes in de EU. Woensdagochtend, voor de stemming, stelde Ursula von der Leyen haar werkprogramma voor. Ze zet hoog in op een 'dubbele transformatie' op het vlak van klimaat en digitalisering.

Voor de Belgische commissaris in de ploeg van von der Leyen, ontslagnemend minister Didier Reynders (MR), komt het er nu op neer die meerderheid te stabiliseren. 'Op nationaal niveau is het gemakkelijk: daar moeten steevast compromissen gesloten worden tussen de partijen die samen een coalitie vormen, terwijl het in het Europees Parlement mogelijk is dat per dossier een andere meerderheid moet worden gezocht.'

Ondanks de ruime steun voor von der Leyen beschouwt Reynders de meerderheid van EVP, S&D en Renew nog niet als stabiel. 'Maar hij is toch al steviger dan voorheen', nuanceert hij.

In juli had von der Leyen maar negen stemmen op overschot toen het parlement over haar benoeming tot Commissievoorzitter stemde. Met name bij de socialisten konden heel wat verkozenen het toen niet opbrengen om voor de Duitse EVP'ster te stemmen. Nu was de fractiediscipline bij S&D veel groter.

Didier Reynders (MR)
Didier Reynders (MR)
De Commissie had normaal gezien op 1 november haar ambtstermijn moeten aanvatten, maar het parlement schoot de kandidaturen van drie voorgedragen commissarissen af. Hun vervanging nam de nodige tijd in beslag. De ploeg van Ursula von der Leyen telt geen 28, maar slechts 27 commissarissen. Wegens de aanstaande verkiezingen en de op stapel staande brexit, weigerde de Britse regering een kandidaat-commissaris voor te dragen. In de Commissie wordt Didier Reynders bevoegd voor Justitie en de bescherming van de rechtsstatelijke principes in de EU. Woensdagochtend, voor de stemming, stelde Ursula von der Leyen haar werkprogramma voor. Ze zet hoog in op een 'dubbele transformatie' op het vlak van klimaat en digitalisering. Voor de Belgische commissaris in de ploeg van von der Leyen, ontslagnemend minister Didier Reynders (MR), komt het er nu op neer die meerderheid te stabiliseren. 'Op nationaal niveau is het gemakkelijk: daar moeten steevast compromissen gesloten worden tussen de partijen die samen een coalitie vormen, terwijl het in het Europees Parlement mogelijk is dat per dossier een andere meerderheid moet worden gezocht.' Ondanks de ruime steun voor von der Leyen beschouwt Reynders de meerderheid van EVP, S&D en Renew nog niet als stabiel. 'Maar hij is toch al steviger dan voorheen', nuanceert hij. In juli had von der Leyen maar negen stemmen op overschot toen het parlement over haar benoeming tot Commissievoorzitter stemde. Met name bij de socialisten konden heel wat verkozenen het toen niet opbrengen om voor de Duitse EVP'ster te stemmen. Nu was de fractiediscipline bij S&D veel groter.