Pulsvisserij is een techniek waarbij vissen door middel van elektrische schokjes in een net worden gedreven. Europa voerde een verbod in op dat pulsvissen. Onze noorderburen wilden die bepaling nietig laten verklaren, maar het EU-Hof wees hun argumenten van de hand.

Sinds 2019 geldt een verbod op bepaalde vismethoden, zoals het gebruik van explosieven, gif, verdovende stoffen, elektrische stroom en pneumatische hamers. Het gebruik van elektrische pulskorren bleef echter mogelijk gedurende een overgangsperiode tot en met 30 juni 2021 en onder bepaalde strikte voorwaarden. Landen hadden wel de mogelijkheid pulsvissen op nationaal niveau al eerder te verbieden. België deed dat bijvoorbeeld al.

Nederland tekende beroep aan tegen het verbod. Het voerde aan dat Europa zich niet heeft gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen. Het EU-Hof argumenteert echter dat de wetgever op het vlak van visserij een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft en niet verplicht is zijn keuze uitsluitend op wetenschappelijke en technische adviezen te baseren.

Pulsvisserij is een techniek waarbij vissen door middel van elektrische schokjes in een net worden gedreven. Europa voerde een verbod in op dat pulsvissen. Onze noorderburen wilden die bepaling nietig laten verklaren, maar het EU-Hof wees hun argumenten van de hand. Sinds 2019 geldt een verbod op bepaalde vismethoden, zoals het gebruik van explosieven, gif, verdovende stoffen, elektrische stroom en pneumatische hamers. Het gebruik van elektrische pulskorren bleef echter mogelijk gedurende een overgangsperiode tot en met 30 juni 2021 en onder bepaalde strikte voorwaarden. Landen hadden wel de mogelijkheid pulsvissen op nationaal niveau al eerder te verbieden. België deed dat bijvoorbeeld al. Nederland tekende beroep aan tegen het verbod. Het voerde aan dat Europa zich niet heeft gebaseerd op de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen. Het EU-Hof argumenteert echter dat de wetgever op het vlak van visserij een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft en niet verplicht is zijn keuze uitsluitend op wetenschappelijke en technische adviezen te baseren.