Het gaat om de tweede stap in een inbreukprocedure die op 14 mei 2020 werd gelanceerd. De Commissie was er toen achter gekomen dat in twaalf agglomeraties de waterzuivering te wensen overliet. In omgevingen van minstens 2.000 inwoners moeten de organische stoffen in het afvalwater met behulp van bacteriën afgebroken worden. Dat was toen nog niet overal het geval in België.

Intussen heeft België aan de Commissie heel wat bijkomende informatie overgemaakt over de zuivering van zijn stedelijk afvalwater. Van drie agglomeraties konden de gevraagde stalen echter niet worden bezorgd. Bovendien heeft ons land maar van een van de twaalf agglomeraties die vorig jaar in gebreke waren kunnen bewijzen dat de Europese richtlijn er correct wordt toegepast.

Elektrisch en elektronisch afval

Daarom krijgt België nu een met redenen omkleed advies van de Commissie, een formeel verzoek om het EU-recht toe te passen. De Commissie geeft daarvoor twee maanden de tijd, vooraleer ze de zaak aanhangig maakt bij het Hof van Justitie.

Ook in enkele andere zaken werden lopende inbreukprocedure verdergezet. Samen met zes andere landen moet België zich verantwoorden voor de mank lopende naleving van de Europese regels rond elektrisch en elektronisch afval. Verder blijft ook de omzetting van twee richtlijnen met betrekking tot afvalverwerking problematisch.

Het gaat om de tweede stap in een inbreukprocedure die op 14 mei 2020 werd gelanceerd. De Commissie was er toen achter gekomen dat in twaalf agglomeraties de waterzuivering te wensen overliet. In omgevingen van minstens 2.000 inwoners moeten de organische stoffen in het afvalwater met behulp van bacteriën afgebroken worden. Dat was toen nog niet overal het geval in België. Intussen heeft België aan de Commissie heel wat bijkomende informatie overgemaakt over de zuivering van zijn stedelijk afvalwater. Van drie agglomeraties konden de gevraagde stalen echter niet worden bezorgd. Bovendien heeft ons land maar van een van de twaalf agglomeraties die vorig jaar in gebreke waren kunnen bewijzen dat de Europese richtlijn er correct wordt toegepast. Elektrisch en elektronisch afvalDaarom krijgt België nu een met redenen omkleed advies van de Commissie, een formeel verzoek om het EU-recht toe te passen. De Commissie geeft daarvoor twee maanden de tijd, vooraleer ze de zaak aanhangig maakt bij het Hof van Justitie.Ook in enkele andere zaken werden lopende inbreukprocedure verdergezet. Samen met zes andere landen moet België zich verantwoorden voor de mank lopende naleving van de Europese regels rond elektrisch en elektronisch afval. Verder blijft ook de omzetting van twee richtlijnen met betrekking tot afvalverwerking problematisch.