Europa zinkt weg tussen de grootmachten, maar in plaats van een laatste krachtinspanning te leveren, een ultieme poging om zichzelf opnieuw overeind te trekken, vraagt het om een therapeutisch gesprek. De Amerikanen oefenen druk uit om front te vormen tegen China, maar de Europese hoofdsteden pleiten voor een nieuwe poging om middels dialoog de vrede te bewaren. Ons land heeft het zichzelf tot doel gesteld om bruggen te bouwen. In de Financial Times pleitte columnist Martin Wolf voor een nieuw engagement. De Europese instellingen willen gesprekken om internationale organisaties nieuw leven in te blazen en zo de rivaliteit tussen de grootmachten te verzachten. Europa praat zichzelf vooral in slaap.
...