'Wat het vrijgeven van intellectuele eigendomsrechten betreft, denken we niet dat dat op korte termijn de mirakeloplossing kan zijn, maar we zijn bereid daarover te debatteren zodra er concrete voorstellen op tafel liggen', verklaarde Michel zaterdag.

Michel en de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten wisselden in Porto van gedachten over het verrassende Amerikaanse voorstel om de beschermde informatie over de vaccins voor iedereen toegankelijk te maken, als hefboom om de wereldwijde productie op te schroeven.

Export

De EU is van oordeel dat het opschroeven van de productie en de export van vaccins vanuit de bestaande fabrieken momenteel het beste antwoord is op de gigantische mondiale vraag. De EU heeft al meer dan 200 miljoen dosissen uitgevoerd naar derde landen, terwijl andere producerende landen als de VS en het VK helemaal geen vaccins laten vertrekken.

De Franse president Emmanuel Macron lanceerde zaterdag in Porto nogmaals een oproep aan Washington. 'Ik roep de VS zeer duidelijk op om een einde te maken aan elk exportverbod, zowel voor vaccins als voor bestanddelen van vaccins. De sleutel om sneller te produceren voor lage- en middeninkomenlanden, is meer produceren', aldus Macron.

Sociaal beleid

De Europese leiders waren in Portugal neergestreken voor een informele top om het sociaal beleid rond de coronacrisis uit te stippelen. De discussie werd afgerond met de goedkeuring van een verklaring van Porto, waarin ze zich voornemen om van sociale rechten een fundamentele pijler van het economische herstelbeleid te maken. 'Niemand mag achterblijven', luidt het unaniem.

Doelstellingen

De EU-bewindslui schaarden zich achter een actieplan dat de Europese Commissie in maart op papier zette. Dat omvat drie kerndoelstellingen voor 2030: jobs voor 78 procent van de 20- tot 64-jarigen, 60 procent moet jaarlijks aan een opleiding deelnemen en het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd moet met minstens 15 miljoen omlaag.

'Wat het vrijgeven van intellectuele eigendomsrechten betreft, denken we niet dat dat op korte termijn de mirakeloplossing kan zijn, maar we zijn bereid daarover te debatteren zodra er concrete voorstellen op tafel liggen', verklaarde Michel zaterdag.Michel en de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten wisselden in Porto van gedachten over het verrassende Amerikaanse voorstel om de beschermde informatie over de vaccins voor iedereen toegankelijk te maken, als hefboom om de wereldwijde productie op te schroeven. De EU is van oordeel dat het opschroeven van de productie en de export van vaccins vanuit de bestaande fabrieken momenteel het beste antwoord is op de gigantische mondiale vraag. De EU heeft al meer dan 200 miljoen dosissen uitgevoerd naar derde landen, terwijl andere producerende landen als de VS en het VK helemaal geen vaccins laten vertrekken. De Franse president Emmanuel Macron lanceerde zaterdag in Porto nogmaals een oproep aan Washington. 'Ik roep de VS zeer duidelijk op om een einde te maken aan elk exportverbod, zowel voor vaccins als voor bestanddelen van vaccins. De sleutel om sneller te produceren voor lage- en middeninkomenlanden, is meer produceren', aldus Macron.De Europese leiders waren in Portugal neergestreken voor een informele top om het sociaal beleid rond de coronacrisis uit te stippelen. De discussie werd afgerond met de goedkeuring van een verklaring van Porto, waarin ze zich voornemen om van sociale rechten een fundamentele pijler van het economische herstelbeleid te maken. 'Niemand mag achterblijven', luidt het unaniem. De EU-bewindslui schaarden zich achter een actieplan dat de Europese Commissie in maart op papier zette. Dat omvat drie kerndoelstellingen voor 2030: jobs voor 78 procent van de 20- tot 64-jarigen, 60 procent moet jaarlijks aan een opleiding deelnemen en het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd moet met minstens 15 miljoen omlaag.