De commissie Juridische Zaken screende de voorbije dagen de verklaringen die de 26 kandidaat-eurocommissarissen hebben ingediend over hun financiële belangen. Een meerderheid van de 25 leden kwam donderdagochtend na discussies met Plumb en Trocsanyi tot de conclusie dat er geen positief advies kan afgeleverd worden voor deze twee commissarissen.

Essentieel

Het uitblijven van het groene licht brengt de toetreding van Plumb en Trocsanyi tot de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen meteen in de problemen. Sinds deze legislatuur geldt een positief advies over de financiële belangen immers als een 'essentiële voorwaarde' voor de organisatie van de hoorzitting.

Parlementsvoorzitter David Sassoli zal von der Leyen nu over de bezwaren tegen Plumb en Trocsanyi informeren. 'Dit betekent dat de procedure is opgeschort. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat er nu automatisch een nieuwe kandidaat moet voorgesteld worden', zo luidde de eerste reactie van de Commissie op het nieuws.

Leningen

Voor Plumb, een Roemeense socialiste die eurocommissaris voor Transport zou moeten worden, lijkt de situatie het meest penibel. Zij moest uitleggen waarom twee leningen ter waarde van bijna één miljoen euro niet in haar verklaring waren opgenomen.

In een geheime stemming keerden 15 leden zich tegen haar kandidatuur. Zes leden steunden haar en twee kozen voor een onthouding.

Advocatenkantoor

Trocsanyi moest uitleg verschaffen over een advocatenkantoor dat hij had opgericht. De stemming was nipter: elf leden stemden tegen hem, negen voor en twee onthielden zich.

Bovendien zou het belangenconflict enkel verband houden met de portefeuille (Uitbreiding) die von der Leyen hem had toegewezen, maar als oud-minister van Justitie in de conservatief-nationalistische regering van premier Viktor Orban bevindt de Hongaar zich ook politiek in de vuurlinie.

Hoorzittingen

De hoorzittingen met de kandidaat-eurocommissarissen gaan aanstaande maandag van start en duren tot en met dinsdag 8 oktober. Tijdens die zittingen peilen de parlementsleden bij de toekomstige leden van het dagelijks bestuur van de Europese Unie naar hun onafhankelijkheid, Europese overtuiging, algemene bekwaamheid en kennis van hun portefeuille. Het Europees Parlement moet nadien de voltallige Commissie het vertrouwen schenken.

De Commissie van von der Leyen moet normaliter aantreden op 1 november. De voorbije drie legislaturen zijn er telkens kandidaten gesneuveld tijdens de hoorzittingen, maar het is de eerste keer dat er reeds voor de start van de zittingen kandidaten in de problemen raken omdat er financiële belangenconflicten worden gedetecteerd. 'Een signaal van een verantwoordelijk Europees Parlement dat onbuigzaam is op ethisch vlak', vindt Frédérique Ries (MR).

Lees ook:

Team Ursula: de Commissie van de geopolitieke kans

De commissie Juridische Zaken screende de voorbije dagen de verklaringen die de 26 kandidaat-eurocommissarissen hebben ingediend over hun financiële belangen. Een meerderheid van de 25 leden kwam donderdagochtend na discussies met Plumb en Trocsanyi tot de conclusie dat er geen positief advies kan afgeleverd worden voor deze twee commissarissen. EssentieelHet uitblijven van het groene licht brengt de toetreding van Plumb en Trocsanyi tot de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen meteen in de problemen. Sinds deze legislatuur geldt een positief advies over de financiële belangen immers als een 'essentiële voorwaarde' voor de organisatie van de hoorzitting. Parlementsvoorzitter David Sassoli zal von der Leyen nu over de bezwaren tegen Plumb en Trocsanyi informeren. 'Dit betekent dat de procedure is opgeschort. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat er nu automatisch een nieuwe kandidaat moet voorgesteld worden', zo luidde de eerste reactie van de Commissie op het nieuws. LeningenVoor Plumb, een Roemeense socialiste die eurocommissaris voor Transport zou moeten worden, lijkt de situatie het meest penibel. Zij moest uitleggen waarom twee leningen ter waarde van bijna één miljoen euro niet in haar verklaring waren opgenomen. In een geheime stemming keerden 15 leden zich tegen haar kandidatuur. Zes leden steunden haar en twee kozen voor een onthouding. AdvocatenkantoorTrocsanyi moest uitleg verschaffen over een advocatenkantoor dat hij had opgericht. De stemming was nipter: elf leden stemden tegen hem, negen voor en twee onthielden zich. Bovendien zou het belangenconflict enkel verband houden met de portefeuille (Uitbreiding) die von der Leyen hem had toegewezen, maar als oud-minister van Justitie in de conservatief-nationalistische regering van premier Viktor Orban bevindt de Hongaar zich ook politiek in de vuurlinie.