In feite is de Derde Wereldoorlog begonnen, maar deze keer in een bacteriologische-biologische vorm met economische-financiële machtsgrepen voorafgaand en achteraf. Tien lessen uit de coronacrisis.

1. Uiteraard hebben de Chinezen nooit de waarheid verteld over het nieuwe coronavirus. Dat het zou ontstaan zijn op hun dierenmarkten te Wuhan is nogal ongeloofwaardig, want waarom is iets dergelijks dan vroeger nooit opgemerkt? Ook het getal van maar 3.300 doden is compleet ongeloofwaardig en is een historisch voorbeeld van een grootschalige vervalsing der statistieken. Spijtig genoeg dient men dat getal men meerdere nullen te vermeerderen. Het recente rapport van de CIA wijst daar ook op. Maar de Chinezen hebben ons goed liggen en gaat men eens ooit duidelijkheid krijgen over de rol van het militaire onderzoekscentrum te Wuhan ?

2. China heeft wel de grootste vreemde deviezenvoorraad (zowat 3.100 miljard omgerekend naar US-dollars) en de zevende grootste goudvoorraad (zowat 2000 ton) alsook de omvangrijkste bevolking (zowat 1,4 miljard mensen). Maar het land ligt geopolitiek erg ingesloten met alleen een Noord-Koreaanse vriend en het heeft weinig grondstoffen. Dus de Chinezen moeten het vooral hebben van hun export en de positieve handelsbalans. Door hun staatsgeleide economie hebben zij de laatste jaren vals kunnen meespelen in de geliberaliseerde en geglobaliseerde wereld en dat door de enorme naïviteit van de leiders van de Europese Unie. President Trump moet de eer krijgen dat hij dit probleem als eerste heeft aangepakt. Vanuit de EU is er weinig gebeurd, vooral omdat het enorme Duitse begrotingsoverschot (40 miljard euro) grotendeels voortvloeit uit de handel met China. In de nabije toekomst moet de EU haar houding ten aanzien van het Chinese 5G-bedrijven zoals Huawei eens strategisch herpositioneren.

Deze tien financieel-economische lessen kunnen we uit de coronacrisis trekken.

3. In eigen land worden er tientallen soorten steunmaatregelen afgekondigd op federaal en regionaal niveau. Meestal gaat het om kleinere bedragen of het uitstellen van het betalen van taksen, die veel bedrijven niet gaan redden van een faillissement. Maar het is wachten op een lijst van strategische sectoren en infrastructuur, om die te beschermen en de desbetreffende beslissingscentrums hier te houden. Die bescherming van het 'WEP' (Wetenschappelijk en Economisch Potentieel) staat al sinds november 1998 in de wet op de inlichtingsdiensten. Maar veel aandacht is er vanuit de politiek niet voor geweest, noch federaal en evenmin Vlaams, want Dexia, Fortis, Engie en vele anderen werden goedkoop verkocht aan het buitenland en dan vooral aan het koloniaal denkende Parijs. De laatste dagen hebben we hieromtrent nog een straffe stoot gezien, als men de winst van het Belgische BNP-Paribas-Fortis even snel wou overschrijven naar Frankrijk. Maar het gevaar is meer dan denkbeeldig dat vreemde mogendheden, met veel dollars, hier een opkoop van plan zijn. Dat laatste kan ook enorme gevolgen hebben voor het Vlaamse KMO-netwerk.

4. Het is een schandaal dat er in de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen en bij het medisch en paramedisch personeel een groot gebrek is aan maskers. Een onderzoekscommissie mag toch eens uitzoeken wat er gebeurd is met die - blijkbaar ooit bestaande - voorraad en ook met de andere misgelopen zaken inzake deze coronacrisis, en dat zowel op federaal als op Vlaams niveau. Merkwaardig is dat de beveiliging tegen het Chinese virus moet gebeuren met aangevoerde maskers uit China. Het cynisme kent geen grenzen. Maar opvallend is dat de Vlaamse regering er ook niet in slaagt om in Vlaanderen, met zijn geschiedenis aan textiel nijverheid, die productie op te starten. De Franse president Macron en de Zwitserse confederatie doen dat wel.

5. De solidariteit inzake volksgezondheid is zoek binnen de EU en de vraag gaat nu zijn hoeveel geld er op tafel kan komen om de Italië en Spanje nog eens te redden. Want kan de EU en de eurozone een tweede crisis binnen de 15 jaar overleven ?

6. De laatste tien dagen is er op de internationale financiële markten een enorme en eenzijdige (!) vraag geweest naar de Amerikaanse dollar. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het is en blijft de facto de wereldmunt. Alle grondstoffen worden uitgedrukt in dollars en de twee toonaangevende beurzen (NYSE en Nasdaq) liggen in New-York City. Het is zelfs zo erg geweest dat er gewoon een tekort aan dollars was en dat de Federal Reserve Bank voor 13.000 miljard swap constructies heeft opgestart met diverse nationale banken. Een opvallend gegeven van de laatste dagen was dat niet de prijs van het goud steeg in deze onzekere periode, maar de vraag naar dollars. Met andere woorden de ineenstorting van het Amerikaans systeem is nog niet voor de aankomende periode.

7. Van groot belang is het antwoord op de vraag wie als eerste een medicijn en vooral het vaccin gaat hebben tegen dit verwoestend virus. Het is enigszins verrassend dat de Chinezen het nog steeds niet hebben gevonden. Het Amerikaanse Johnson & Johnson is wel erg zeker om de race te winnen. In ieder geval zal het de beurskoers van dit bedrijf ten goede komen en als de Amerikanen het vaccin en/of het wondergeneesmiddel hebben voor 3 november aanstaande, gaat President Trump daarvan de electorale en mondiale vruchten plukken.

8. Van cruciaal belang zal zijn in welke mate de EU in staat is om zijn relaties met China te herzien en terug te gaan naar meer eigen productie. Want de invoer van de vele Aziatische producten hebben de prijzen voor de westerse consument niet zozeer doen dalen, maar vooral de winstmarges doen stijgen. De interne markt van de EER (Europese Economische Ruimte) kan ook maar overleven als het zich beter beschermd. Een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten zou de westerse wereld wel terug op het voorplan zetten. Maar laat ons eerlijk zijn: een EU met 27 is even verdeeld en onmachtig als die van 28 landen.

9.Als men het liberaal-economisch en parlementair systeem wil behouden en redden, dan zullen de geallieerde landen uit de Tweede Wereldoorlog eens dringend met elkaar moeten praten om de leiding terug in handen te krijgen. Met andere woorden, de machtsgreep van de Russen en de Chinezen kan alleen maar tegengehouden worden als Brussel, Londen, Ottawa en Washington DC op een zelfde lijn geraken. Want in feite is de Derde Wereldoorlog begonnen, maar deze keer in een bacteriologische-biologische vorm met economische-financiële machtsgrepen voorafgaand en achteraf.

10. Tenslotte iets over geld en sport. De UEFA roept moord en brand over het idee om de Belgische voetbalcompetitie te stoppen en dat om redenen van volksgezondheid. Er wordt zelfs gedreigd om de Belgische ploegen te weren uit de geldelijk overladen Europese competities. Maar als de president-dictator van Wit Rusland beslist om de 'Belrussia' voetbalcompetitie terug op te starten en het coronavirus te bestrijden met vodka, dan hoort men geen reactie vanuit de UEFA. Het is duidelijk dat de wereldvreemde beheerders van de UEFA meer interesse hebben in geld dan in de gezondheid van de voetbalspelers - en supporters.

In ieder geval de economische - en financiële gevolgen van deze pandemie gaan zich nog decennia laten voelen voor de burgers.

In feite is de Derde Wereldoorlog begonnen, maar deze keer in een bacteriologische-biologische vorm met economische-financiële machtsgrepen voorafgaand en achteraf. Tien lessen uit de coronacrisis.1. Uiteraard hebben de Chinezen nooit de waarheid verteld over het nieuwe coronavirus. Dat het zou ontstaan zijn op hun dierenmarkten te Wuhan is nogal ongeloofwaardig, want waarom is iets dergelijks dan vroeger nooit opgemerkt? Ook het getal van maar 3.300 doden is compleet ongeloofwaardig en is een historisch voorbeeld van een grootschalige vervalsing der statistieken. Spijtig genoeg dient men dat getal men meerdere nullen te vermeerderen. Het recente rapport van de CIA wijst daar ook op. Maar de Chinezen hebben ons goed liggen en gaat men eens ooit duidelijkheid krijgen over de rol van het militaire onderzoekscentrum te Wuhan ? 2. China heeft wel de grootste vreemde deviezenvoorraad (zowat 3.100 miljard omgerekend naar US-dollars) en de zevende grootste goudvoorraad (zowat 2000 ton) alsook de omvangrijkste bevolking (zowat 1,4 miljard mensen). Maar het land ligt geopolitiek erg ingesloten met alleen een Noord-Koreaanse vriend en het heeft weinig grondstoffen. Dus de Chinezen moeten het vooral hebben van hun export en de positieve handelsbalans. Door hun staatsgeleide economie hebben zij de laatste jaren vals kunnen meespelen in de geliberaliseerde en geglobaliseerde wereld en dat door de enorme naïviteit van de leiders van de Europese Unie. President Trump moet de eer krijgen dat hij dit probleem als eerste heeft aangepakt. Vanuit de EU is er weinig gebeurd, vooral omdat het enorme Duitse begrotingsoverschot (40 miljard euro) grotendeels voortvloeit uit de handel met China. In de nabije toekomst moet de EU haar houding ten aanzien van het Chinese 5G-bedrijven zoals Huawei eens strategisch herpositioneren. 3. In eigen land worden er tientallen soorten steunmaatregelen afgekondigd op federaal en regionaal niveau. Meestal gaat het om kleinere bedragen of het uitstellen van het betalen van taksen, die veel bedrijven niet gaan redden van een faillissement. Maar het is wachten op een lijst van strategische sectoren en infrastructuur, om die te beschermen en de desbetreffende beslissingscentrums hier te houden. Die bescherming van het 'WEP' (Wetenschappelijk en Economisch Potentieel) staat al sinds november 1998 in de wet op de inlichtingsdiensten. Maar veel aandacht is er vanuit de politiek niet voor geweest, noch federaal en evenmin Vlaams, want Dexia, Fortis, Engie en vele anderen werden goedkoop verkocht aan het buitenland en dan vooral aan het koloniaal denkende Parijs. De laatste dagen hebben we hieromtrent nog een straffe stoot gezien, als men de winst van het Belgische BNP-Paribas-Fortis even snel wou overschrijven naar Frankrijk. Maar het gevaar is meer dan denkbeeldig dat vreemde mogendheden, met veel dollars, hier een opkoop van plan zijn. Dat laatste kan ook enorme gevolgen hebben voor het Vlaamse KMO-netwerk. 4. Het is een schandaal dat er in de ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen en bij het medisch en paramedisch personeel een groot gebrek is aan maskers. Een onderzoekscommissie mag toch eens uitzoeken wat er gebeurd is met die - blijkbaar ooit bestaande - voorraad en ook met de andere misgelopen zaken inzake deze coronacrisis, en dat zowel op federaal als op Vlaams niveau. Merkwaardig is dat de beveiliging tegen het Chinese virus moet gebeuren met aangevoerde maskers uit China. Het cynisme kent geen grenzen. Maar opvallend is dat de Vlaamse regering er ook niet in slaagt om in Vlaanderen, met zijn geschiedenis aan textiel nijverheid, die productie op te starten. De Franse president Macron en de Zwitserse confederatie doen dat wel.5. De solidariteit inzake volksgezondheid is zoek binnen de EU en de vraag gaat nu zijn hoeveel geld er op tafel kan komen om de Italië en Spanje nog eens te redden. Want kan de EU en de eurozone een tweede crisis binnen de 15 jaar overleven ? 6. De laatste tien dagen is er op de internationale financiële markten een enorme en eenzijdige (!) vraag geweest naar de Amerikaanse dollar. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het is en blijft de facto de wereldmunt. Alle grondstoffen worden uitgedrukt in dollars en de twee toonaangevende beurzen (NYSE en Nasdaq) liggen in New-York City. Het is zelfs zo erg geweest dat er gewoon een tekort aan dollars was en dat de Federal Reserve Bank voor 13.000 miljard swap constructies heeft opgestart met diverse nationale banken. Een opvallend gegeven van de laatste dagen was dat niet de prijs van het goud steeg in deze onzekere periode, maar de vraag naar dollars. Met andere woorden de ineenstorting van het Amerikaans systeem is nog niet voor de aankomende periode. 7. Van groot belang is het antwoord op de vraag wie als eerste een medicijn en vooral het vaccin gaat hebben tegen dit verwoestend virus. Het is enigszins verrassend dat de Chinezen het nog steeds niet hebben gevonden. Het Amerikaanse Johnson & Johnson is wel erg zeker om de race te winnen. In ieder geval zal het de beurskoers van dit bedrijf ten goede komen en als de Amerikanen het vaccin en/of het wondergeneesmiddel hebben voor 3 november aanstaande, gaat President Trump daarvan de electorale en mondiale vruchten plukken.8. Van cruciaal belang zal zijn in welke mate de EU in staat is om zijn relaties met China te herzien en terug te gaan naar meer eigen productie. Want de invoer van de vele Aziatische producten hebben de prijzen voor de westerse consument niet zozeer doen dalen, maar vooral de winstmarges doen stijgen. De interne markt van de EER (Europese Economische Ruimte) kan ook maar overleven als het zich beter beschermd. Een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten zou de westerse wereld wel terug op het voorplan zetten. Maar laat ons eerlijk zijn: een EU met 27 is even verdeeld en onmachtig als die van 28 landen.9.Als men het liberaal-economisch en parlementair systeem wil behouden en redden, dan zullen de geallieerde landen uit de Tweede Wereldoorlog eens dringend met elkaar moeten praten om de leiding terug in handen te krijgen. Met andere woorden, de machtsgreep van de Russen en de Chinezen kan alleen maar tegengehouden worden als Brussel, Londen, Ottawa en Washington DC op een zelfde lijn geraken. Want in feite is de Derde Wereldoorlog begonnen, maar deze keer in een bacteriologische-biologische vorm met economische-financiële machtsgrepen voorafgaand en achteraf. 10. Tenslotte iets over geld en sport. De UEFA roept moord en brand over het idee om de Belgische voetbalcompetitie te stoppen en dat om redenen van volksgezondheid. Er wordt zelfs gedreigd om de Belgische ploegen te weren uit de geldelijk overladen Europese competities. Maar als de president-dictator van Wit Rusland beslist om de 'Belrussia' voetbalcompetitie terug op te starten en het coronavirus te bestrijden met vodka, dan hoort men geen reactie vanuit de UEFA. Het is duidelijk dat de wereldvreemde beheerders van de UEFA meer interesse hebben in geld dan in de gezondheid van de voetbalspelers - en supporters. In ieder geval de economische - en financiële gevolgen van deze pandemie gaan zich nog decennia laten voelen voor de burgers.