Volgens Michel wordt de mensheid geconfronteerd met een 'klimaatnoodtoestand'. 'Onbewust' was de wereld de voorbije eeuwen 'in oorlog' met de natuur, zei hij. De natuurlijke bronnen zijn overgeëxploiteerd, zonder oog voor de gevolgen. 'We hebben de planeet op haar knieën gebracht.' Daarom is het tijd voor 'een groene revolutie', stelt Michel. Dat hoeft volgens de Belgische oud-premier niet ten koste gaan van de welvaart. Europa heeft al bewezen dat het mogelijk is om de economie te laten groeien en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, betoogde Michel.

De Europese Unie wil het voortouw nemen en tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. De 'European green deal' moet daarvoor de weg bereiden. Het wordt 'een wapenstilstand, meer zelfs, een vredesverdrag met de natuur', belooft Michel. Binnen tien dagen wil de Europese Commissie de krijtlijnen van de 'green deal' presenteren. Eén luik is al bekend. De Europese Investeringsbank stopt de financiering van fossiele energie en wil het komende decennium 1.000 miljard euro aan investeringen in duurzame ontwikkeling mobiliseren.

In maart wil de Commissie uitpakken met een bindende klimaatwet om de transitie naar klimaatneutraliteit te begeleiden. Omdat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen almaar blijft toenemen, wordt van de VN-lidstaten verwacht dat ze tegen volgend jaar nieuwe, meer ambitieuze reductiedoelstellingen presenteren. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet al verstaan dat ze de Europese uitstoot tegen 2030 met 55 in plaats van de huidige 40 procent wil verminderen. Die doelstelling zal volgens de milieuorganisaties echter nog niet volstaan om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 procent Celsius. Zij bepleiten een inperking van de uitstoot met 65 procent tegen 2030. Zoniet wordt de transitie naar klimaatneutraliteit alleen maar pijnlijker en duurder, waarschuwen ze.

Intussen is er nog steeds geen Europese consensus over klimaatneutraliteit. Polen, Hongarije en Tsjechië eisen omvangrijke financiële steun om de transitie te maken naar een economie die niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Over een transitiefonds worden momenteel onderhandelingen gevoerd in het kader van de nieuwe Europese meerjarenbegroting.

Volgens Michel wordt de mensheid geconfronteerd met een 'klimaatnoodtoestand'. 'Onbewust' was de wereld de voorbije eeuwen 'in oorlog' met de natuur, zei hij. De natuurlijke bronnen zijn overgeëxploiteerd, zonder oog voor de gevolgen. 'We hebben de planeet op haar knieën gebracht.' Daarom is het tijd voor 'een groene revolutie', stelt Michel. Dat hoeft volgens de Belgische oud-premier niet ten koste gaan van de welvaart. Europa heeft al bewezen dat het mogelijk is om de economie te laten groeien en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, betoogde Michel. De Europese Unie wil het voortouw nemen en tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. De 'European green deal' moet daarvoor de weg bereiden. Het wordt 'een wapenstilstand, meer zelfs, een vredesverdrag met de natuur', belooft Michel. Binnen tien dagen wil de Europese Commissie de krijtlijnen van de 'green deal' presenteren. Eén luik is al bekend. De Europese Investeringsbank stopt de financiering van fossiele energie en wil het komende decennium 1.000 miljard euro aan investeringen in duurzame ontwikkeling mobiliseren. In maart wil de Commissie uitpakken met een bindende klimaatwet om de transitie naar klimaatneutraliteit te begeleiden. Omdat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen almaar blijft toenemen, wordt van de VN-lidstaten verwacht dat ze tegen volgend jaar nieuwe, meer ambitieuze reductiedoelstellingen presenteren. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet al verstaan dat ze de Europese uitstoot tegen 2030 met 55 in plaats van de huidige 40 procent wil verminderen. Die doelstelling zal volgens de milieuorganisaties echter nog niet volstaan om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 procent Celsius. Zij bepleiten een inperking van de uitstoot met 65 procent tegen 2030. Zoniet wordt de transitie naar klimaatneutraliteit alleen maar pijnlijker en duurder, waarschuwen ze. Intussen is er nog steeds geen Europese consensus over klimaatneutraliteit. Polen, Hongarije en Tsjechië eisen omvangrijke financiële steun om de transitie te maken naar een economie die niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Over een transitiefonds worden momenteel onderhandelingen gevoerd in het kader van de nieuwe Europese meerjarenbegroting.