De goedgekeurde tekst verlengt het noodplan dat het Europees parlement op 17 april goedkeurde. Dat liep eind 2019 af. De maatregel slaat op programma's als Horizon 2020 en Erasmus+, maar ook op het landbouw- en regionaal beleid. De achterliggende gedachte is dat een terugtrekking zonder akkoord tot onzekerheid en aanzienlijke moeilijkheden zou leiden bij de uitvoering van de begroting voor 2019 en 2020, en dat zowel voor de begunstigden in het Verenigd Koninkrijk als voor die in andere lidstaten.

Naast de betaling van zijn bijdrage aan de Europese begroting zou het Verenigd Koninkrijk ook akkoord moeten gaan met de nodige controles en audits indien het nog betalingen wil ontvangen. Het ontwerp, opgesteld door Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA), werd goedgekeurd met 26 stemmen voor, 4 tegen en 3 onthoudingen. De stemming in de plenaire vergadering vindt plaats in de week van 21 oktober in Straatsburg.

De goedgekeurde tekst verlengt het noodplan dat het Europees parlement op 17 april goedkeurde. Dat liep eind 2019 af. De maatregel slaat op programma's als Horizon 2020 en Erasmus+, maar ook op het landbouw- en regionaal beleid. De achterliggende gedachte is dat een terugtrekking zonder akkoord tot onzekerheid en aanzienlijke moeilijkheden zou leiden bij de uitvoering van de begroting voor 2019 en 2020, en dat zowel voor de begunstigden in het Verenigd Koninkrijk als voor die in andere lidstaten. Naast de betaling van zijn bijdrage aan de Europese begroting zou het Verenigd Koninkrijk ook akkoord moeten gaan met de nodige controles en audits indien het nog betalingen wil ontvangen. Het ontwerp, opgesteld door Europees parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA), werd goedgekeurd met 26 stemmen voor, 4 tegen en 3 onthoudingen. De stemming in de plenaire vergadering vindt plaats in de week van 21 oktober in Straatsburg.