Dat blijkt uit een arrest van dat hof. In België worden huurinkomsten uit onroerende goederen verschillend berekend en belast naar gelang deze worden verkregen in België dan wel in andere EU-landen. België is hiervoor al veroordeeld door het Hof van Justitie op 12 april 2018. In deze tweede inbreukprocedure vorderde de Europese Commissie een boete van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom.

'In zijn arrest van vandaag stelt het Hof vast dat geen uitvoering is gegeven aan zijn eerste arrest en veroordeelt het Hof België tot de betaling van een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag, zolang de regelgeving niet is aangepast', luidt het.

Het eerdere arrest van april 2018 had het over een 'ongelijke behandeling' omdat een tweede verblijf dat verhuurd wordt voor privégebruik belast wordt op basis van het kadastraal inkomen, terwijl een woning die in een ander EU-land verhuurd wordt op basis van de reële huurwaarde wordt belast.

'Wij zullen uitvoering geven aan het arrest', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in een reactie. 'Een overheid kan enkel vertrouwen winnen wanneer ook zij stipt aan haar verplichtingen voldoet. Zodra ik kennis heb genomen van het dossier, heb ik opdracht gegeven aan mijn administratie om een oplossing uit te werken. Ik zal die in de loop van de komende weken voorleggen aan de ministerraad. Mensen met onroerende goederen in het buitenland wachten al lang op duidelijkheid. Ik wil hen die dan ook snel kunnen bieden.'

Dat blijkt uit een arrest van dat hof. In België worden huurinkomsten uit onroerende goederen verschillend berekend en belast naar gelang deze worden verkregen in België dan wel in andere EU-landen. België is hiervoor al veroordeeld door het Hof van Justitie op 12 april 2018. In deze tweede inbreukprocedure vorderde de Europese Commissie een boete van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom. 'In zijn arrest van vandaag stelt het Hof vast dat geen uitvoering is gegeven aan zijn eerste arrest en veroordeelt het Hof België tot de betaling van een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag, zolang de regelgeving niet is aangepast', luidt het. Het eerdere arrest van april 2018 had het over een 'ongelijke behandeling' omdat een tweede verblijf dat verhuurd wordt voor privégebruik belast wordt op basis van het kadastraal inkomen, terwijl een woning die in een ander EU-land verhuurd wordt op basis van de reële huurwaarde wordt belast. 'Wij zullen uitvoering geven aan het arrest', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in een reactie. 'Een overheid kan enkel vertrouwen winnen wanneer ook zij stipt aan haar verplichtingen voldoet. Zodra ik kennis heb genomen van het dossier, heb ik opdracht gegeven aan mijn administratie om een oplossing uit te werken. Ik zal die in de loop van de komende weken voorleggen aan de ministerraad. Mensen met onroerende goederen in het buitenland wachten al lang op duidelijkheid. Ik wil hen die dan ook snel kunnen bieden.'