Europa wil forse uitbreiding aansprakelijkheid oliebedrijven bij ongelukken op zee

(Belga) De Europese Commissie heeft een reeks striktere veiligheidsmaatregelen uitgewerkt voor energiebedrijven die voor de Europese kusten naar gas of olie boren. Tegelijk wil ze de zone waarbinnen de olieboorders aansprakelijk zijn bij milieurampen fors uitbreiden, van zo’n 22 km van de kustlijn nu naar 370 km in de toekomst.

“Gezien onze toenemende vraag naar energie zullen we alle olie en alle gas onder onze zeeën nodig hebben”, verduidelijkt bevoegd eurocommissaris Günther Oettinger. “Maar we moeten ongevallen zoals dat met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico zien te voorkomen.” Ook de bedrijven hebben volgens hem trouwens baat bij een duidelijk wettelijk kader. Om die reden schoof de Commissie donderdag een hele reeks nieuwe veiligheidsnormen naar voren. Zo zullen de lidstaten moeten verzekeren dat het ophalen van olie en gas voortaan enkel gebeurt door exploitanten met voldoende technische en financiële deskundigheid, moeten de ondernemingen hun risico’s vooraf duidelijk oplijsten, een rampenplan uitwerken en de noodzakelijke middelen klaarhouden om dat plan indien nodig ook uit te voeren. Als het misloopt blijven de olie- en gasmaatschappijen qua kostenplaatje volledig aansprakelijk voor milieuschade aan beschermde soorten en de natuurlijke habitat. Maar voor de zogenaamde “schade aan de wateren” stelt het dagelijks bestuur van de EU voor het betrokken geografische gebied ruim vijftien keer groter te maken, door het uit te breiden tot de hele “exclusieve economische zone”. De Europese wateren tellen momenteel al een duizendtal olie- en gasinstallaties. Hun exploitanten botsen echter nog te vaak op uiteenlopende nationale regels. De nieuwe voorstellen moeten daar een mouw aan passen, maar vereisen wel eerst nog het fiat van het Europees parlement en de lidstaten. (KAV)

Partner Content