Europa vraagt België opnieuw om voldoende mensen en middelen voor justitie

© Belga

België moet nog meer in het werk stellen om justitie voldoende mensen en middelen te geven. Want ondanks grote investeringen en andere initiatieven, blijven de tekorten een uitdaging voor de rechterlijke macht. Dat zegt de Europese Commissie woensdag in een nieuw rapport over de toestand van de rechtsstaat in de 27 EU-lidstaten.

Het rapport maakt een diepgaande analyse van alle aspecten van de rechtsstaat. Net als de andere landen krijgt België een reeks aanbevelingen mee van de Commissie. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie vraagt de Belgische autoriteiten om bijkomende maatregelen te nemen om justitie met een volwaardig personeelskader en een adequate financiering uit te rusten.

Dat blijft een uitdaging, zelfs nadat die kritiek vorig jaar en twee jaar geleden al geuit werd in eerdere versies van het rapport.

De Commissie haalt dit jaar de audit van de Hoge Raad voor de Justitie over de impact van de COVID-19-crisis aan. Daarin werd vastgesteld dat de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten tijdens de crisis onvoldoende middelen hadden. Dat tekort liet zich voelen op materieel vlak, maar ook op het vlak van informaticamateriaal en personeel.

Om dat aan te pakken, heeft de federale regering “substantiële” financiële middelen vrijgemaakt, stelt de Commissie vast, waarvan 55,8 miljoen euro bestemd is voor de aanwerving van 131 bijkomende magistraten en 803 extra personeelsleden voor de verschillende rechtbanken tegen het einde van dit jaar.

“Maar vacatures ingevuld krijgen, blijft een uitdaging”, schrijft de Commissie, die ook wel noteert dat er inspanningen gedaan worden om meer kandidaten voor een carrière bij justitie aan te trekken. Het is haar ook niet ontgaan dat het College van de hoven en de rechtbanken aan een betrouwbaar instrument voor werklastmeting werkt, op basis waarvan middelen optimaal zullen kunnen worden toegewezen.

Partner Content