Europa kritisch voor begroting: ‘Van Overtveldt is de boel moedwillig aan het belazeren’

© belga

De Europese Commissie vindt dat België te weinig inspanningen levert om de begroting op langere termijn gezonder te maken. SP.A is niet mals voor de regering.

Er bestaat een risico dat België volgend jaar zijn Europese begrotingsafspraken met de voeten treedt. Dat waarschuwt de Europese Commissie in het kader van de evaluatie van de ontwerpbegrotingen van de eurolanden voor 2018.

De Commissie vindt dat België te weinig inspanningen levert om de begroting op langere termijn gezonder te maken. Onze overheid zou haar structureel tekort jaarlijks met 0,6 procent moeten verminderen, maar op basis van de huidige plannen zal dat in 2018 niet lukken.

De Commissie raamt het structurele tekort op 1,5 procent van het bbp. In het verkiezingsjaar 2019 zou dat oplopen tot 1,7 procent. Daarbij komt dat België net als Italië nog steeds een te hoge staatsschuld torst.

Bedenkingen

De Europese waarschuwing hing al een tijdje in de lucht. Eind oktober had de Commissie in een brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al kritische bedenkingen geuit over het Belgische huiswerk. Ze waarschuwde onder meer voor een te sterke toename van de primaire uitgaven.

De Commissie stelt zich ook nog steeds vragen bij de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op de begroting.

‘Het sociale gelaat van deze regering staat er zoals steeds bij en kijkt ernaar als een koe naar een trein.’

Karin Temmerman, SP.A

SP.A-Kamerlid Karin Temmerman is niet mals voor de regering. ‘België krijgt opnieuw een dikke buis’, stelt Termmerman. SP.A ziet er zelfs een ‘bewuste en perverse strategie’, zegt ze. ‘N-VA zal na dit slecht rapport niet anders kunnen’ dan extra besparingen door te drukken. Publieke basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, sociale rechten en openbaar vervoer zullen weer moeten bloeden. Er gaat wéér op de kap van de mensen worden bespaard.’

Volgens Temmerman is N-VA-minister van Financiën Van Overtveldt ‘de boel al een hele legislatuur moedwillig aan het belazeren’. ‘Hij doet dat keer op keer door inkomsten te beloven waarvan hij op voorhand al weet dat die de staatskas nooit zullen halen. En zo slaat N-VA doelbewust gaten in overheidsfinanciën’, meent het SP.A-Kamerlid. Ze vindt het ‘onbegrijpelijk dat coalitiepartner CD&V zich iedere keer opnieuw laat rollen.’

‘Het sociale gelaat van deze regering staat er zoals steeds bij en kijkt ernaar als een koe naar een trein.’

N-VA: ‘Wake-upcall voor besparingen’

Kamerlid Peter Dedecker van regeringspartij N-VA ziet in de Europese waarschuwing ‘nogmaals de bevestiging van de stelling dat we de uitgaven dringend onder controle moeten krijgen en de koers van hervormingen moeten verderzetten’. Dit moet ‘een wake-upcall zijn voor iedereen in de regering om de afgesproken besparingen daadwerkelijk door te voeren.’

Aan inkomstenzijde zit het wel snor, meent Dedecker. ‘De inkomsten zitten op schema, waardoor nieuwe belastingen absoluut niet de oplossing zijn, voor zover die in een overbelast land als België überhaupt ooit een oplossing zouden kunnen zijn.’

Een begroting in evenwicht op het einde van de legislatuur zit er niet meer in, geeft Dedecker toe, ‘een gevolg van een beleid uit het verleden’. De huidige regering ‘kan fier zijn op haar traject op lange termijn.’

Geen directe gevolgen

Sinds de eurocrisis evalueert de Commissie elk jaar de ontwerpbegrotingen van de eurolanden. Met dit rapport bevindt België zich in het gezelschap van Oostenrijk, Italië, Portugal en Slovenië. Aan de waarschuwing zijn niet meteen procedurele gevolgen verbonden.

De Duitse, Luxemburgse, Finse, Nederlandse, Litouwse en Letse begrotingen kregen een prima rapport. Ook die van Estland, Ierland, Cyprus, Malta en Slovakije zijn over het algemeen in overeenstemming met de regels.

Frankrijk en Spanje zitten nog steeds op het Europese strafbankje omdat hun nominaal tekort meer dan drie procent van het bbp bedraagt. De procedure tegen Parijs zou volgend jaar opgeheven kunnen worden, maar de Franse regering krijgt niettemin een waarschuwing mee.

Partner Content