Euro 7-norm complex, maar minder streng

De Euro 7-emissienorm wordt strenger, maar haalbaar.
Gert Verhoeven

De Europese Commissie heeft een ontwerptekst voor de nieuwe Euro 7-emissienorm waaraan nieuw verkochte voertuigen (wellicht vanaf 2025) moeten voldoen. Die is complex, maar wellicht minder streng dan initieel gedacht. 

Verbrandingsmotoren moeten schoner en het ziet er naar uit dat het aandeel schadelijke stoffen in de emissie met ongeveer 10 % moet dalen. Er komen eveneens subcategorieën voor hybride voertuigen die in LEZ (lage emissiezones) automatisch overschakelen op elektrische aandrijving. Dat systeem bestaat al en wordt onder andere door BMW gebruikt op basis van navigatiedata. Zelfs voor elektrische voertuigen volgen er bijkomende normen, want hun batterijen moeten een langere levensduur garanderen. 

Scherpste kantjes weg

De voorbije jaren werd er vooral gespeculeerd over de nieuwe emissienorm. In de eerste voorontwerpen werden de emissiewaarden van vooral NOx zo scherp gesteld dat heel wat constructeurs tot de conclusie kwamen dat dit het einde betekende van de verbrandingsmotor. Het zou immers commercieel onhaalbaar zijn om een auto met verbrandingsmotor te bouwen die enerzijds de norm haalt en anderzijds betaalbaar blijft voor de consument.

Hoewel steeds meer tenoren in de sector vandaag inzien dat elektromobiliteit levensvatbaar is en dat er behoorlijk wat automobilisten zijn die in het gebruiksprofiel van een EV passen, wordt ook duidelijk dat het nog te vroeg is om de verbrandingsmotor volledig te bannen. Bovendien is het volstrekt onrealistisch te verwachten dat de nieuwe norm al na drie jaar toepasbaar kan zijn, want de technologische aanpassingen vergen ook een ontwikkelingsproces.

Zelfs in de ontwerptekst die vandaag beschikbaar is, staan nog geen concrete cijfers over de precieze grenswaarden van bepaalde stoffen in de uitlaatgassen. De scherpste kantjes van de Euro 7-norm zijn nu bijgeschaafd om één en ander ook haalbaar te houden binnen de vooropgestelde termijn. Anderzijds gooien de opeenvolgende crisissen ook hier roet in het eten, want vooral het teruglopen van de financiële draagkracht van de consument zet heel wat vergroeningsinitiatieven on hold.

De Euro 7 zal zodoende een relatief kleine stap worden waarbij wel vooruitgang wordt geboekt op vlak van emissie, maar het zal vooral een tussenstap zijn naar een Europese ban op verbrandingsmotoren op een later tijdstip. 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content