EU-Hof: lidstaten kunnen aan de grond gemeten geluidsnormen opleggen voor vliegtuigen

(Belga) De lidstaten kunnen in principe aan de grond gemeten maximumgeluidsniveaus vaststellen die de luchtvaartmaatschappijen moeten respecteren tijdens vluchten boven gebieden dicht bij een luchthaven. Zo heeft het Europese Hof van Justitie geantwoord op een vraag van de Raad van State in een geschil tussen het Brusselse gewest en luchtvaartmaatschappij European Air Transport.

Het Brusselse gewest had EAT in 2007 een boete van 56.000 euro opgelegd voor de overschrijding van de geluidsnormen die in het gewest van kracht zijn. EAT betwistte de boete omdat het Brusselse gewest uitgaat van metingen aan de grond, en niet aan het vliegtuig. Dat is volgens EAT, de luchtvaartmaatschappij van pakjesdienst DHL, in strijd met een Europese richtlijn uit 2002 die exploitatiebeperkingen toelaat. Een exploitatiebeperking is een volledig of tijdelijk verbod om toegang te krijgen tot een luchthaven. De zaak belandde bij de Raad van State en die vroeg het Europese Hof om opheldering. Moeten de Brusselse normen beschouwd worden als een exploitatiebeperking waarvoor de voorschriften van de Europese richtlijn gelden, inclusief de regel dat het geluid wordt gemeten aan het vliegtuig? In zijn arrest stelt het Hof donderdag dat geluidsnormen gemeten aan de grond geen exploitatiebeperking vormen. Ze verbieden immers de toegang tot de luchthaven niet. Maar, vervolgen de Europese rechters, de regeling kan wel dezelfde werking hebben wanneer de normen zo streng zijn dat het voor de maatschappijen onmogelijk wordt hun economische activiteit uit te voeren. Dan is er wel sprake van een exploitatiebeperking. Het is aan de Belgische rechter om dit na te gaan. Het Hof merkt echter ook op dat exploitatiebeperkingen slechts aanvaardbaar zijn wanneer andere maatregelen niet volstaan, zoals de beperking van het vliegtuiglawaai bij de bron, maatregelen in de ruimtelijke ordening en operationele procedures. (JDE)

Partner Content